mast1.jpg

בריטניה משיקה מחקר גדול בנושא השפעות קוגניטיביות של שימוש בטלפונים סלולריים על מתבגרים

עברית

 

משרד הבריאות של בריטניה הזמין מחקר כדי לבחון אם לטלפונים סלולריים יש השפעה על התפתחות המוח של מתבגרים - The Study of Cognition, Adolescents and Mobile Phones) SCAMP), בו ישתתפו כ-2,500 תלמידים בני 11-12 שנים. הנתונים מורים כי בגיל זה לרוב הילדים בבריטניה יש טלפון סלולרי. המחקר יארך שנתיים שבמהלכם החוקרים יאספו נתונים לגבי אופן השימוש של המתבגרים בטלפונים ומשך הזמן שהם מדברים. בתום השנתיים החוקרים יבחנו את השפעת השימוש בטלפונים הסלולריים על תפקודים מנטליים (כגון זיכרון וקשב) של המתבגרים.

 

 

לפי הנחיות הבריאות בבריטניה, מומלץ שילדים מתחת לגיל 16 יעשו שימוש בטלפונים סלולריים אך ורק בשעת הצורך, עדיף שישתמשו בדיבורית או במסרונים, ויבצעו שיחות קצרות ככל האפשר. הנחיות אלה מבוססות על עיקרון הזהירות המונעת.

 

ראש צוות המחקר היא ד"ר מירל טולדנו ממרכז MRC-PHE לסביבה ובריאות באימפריאל קולג', לונדון. לדברי ד"ר טולדנו "מחקר SCAMP חשוב על מנת לספק בסיס מדעי לגיבוש מדיניות שבאמצעותה יוכלו הורים וילדים להחליט לגבי אופן השימוש שלהם בטלפונים סלולריים."

 

ד"ר טולדנו ציינה ש"מחקר ה-SCAMP  יתמקד בהתפתחות פונקציות קוגניטיביות במוח במהלך ההתבגרות. קוגניציה היא למעשה הדרך שבה אנו חושבים, מחליטים, ומעבדים וזוכרים מידע. קוגניציה קשורה לאינטליגנציה ולהצלחה אקדמית ומהווה את אבני הבניין של הפוטנציאל היצירתי והחדשני בכל אדם ועל כן גם של החברה. "פרופ' פטריק הגרד, סגן המנהל במכון למדעי העצב הקוגניטיביים ביוניברסיטי קולג' לונדון וראש ועדת ההיגוי של מחקרSCAMP  ציין את שביעות רצונו מכך שבריטניה תורמת למחקר זה שהוא מחקר המעקב הגדול בעולם מסוגו במתבגרים. עוד ציין פרופ' הגרד כי "למחקר זה שני היבטים בעלי ערך: האחד שהחוקרים ינסו להעריך בצורה מדויקת ככל האפשר את מידת החשיפה של ילדים לשדות אלקטרומגנטיים בתדרי רדיו, והשני שבמחקר זה נעשה שימוש בסדרת מבחנים מתוכננים היטב למדידת תפקודים קוגניטיביים רבים שמתפתחים במהלך שנות ההתבגרות". 

 

יש לציין כי ארגון הבריאות העולמי דרג מחקרים על ההשפעה של טלפונים סלולריים על ילדים ומתבגרים כמחקרים בעלי עדיפות גבוהה ביותר. המחקר ימומן על ידי ממשלת בריטניה ומפעילי הטלפונים הסלולריים.

 

רשימת מקורות:

 

 

22/08/2014