mast1.jpg

הקמת מרכז ידע לאומי בישראל - תנודע

עברית

 

לראשונה בישראל הוקם מרכז ידע לאומי בנושא קרינה בלתי-מייננת והשפעותיה על בריאות הציבור. אתר האינטרנט של תנודע מרכז עבורכם מידע עדכני בנושאים מסקרנים הנוגעים לכולנו:

 

 

שימוש מושכל בטלפונים סלולריים בקרב מבוגרים וילדים, הפעלת תקשורת אלחוטית (דוגמת WiFi), פריסת אנטנות סלולריות ועוד. המידע מתייחס למכלול היבטים: בריאותיים, משפטיים וחברתיים. נוסף על כך, באפשרותכם לקבל מענה לשאלות המעסיקות אתכם בתחום הקרינה הבלתי-מייננת.

להרחבה

 

08/06/2014