mast1.jpg

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בישראל פרסמה באפריל 2018 דוח לבחינת הדרכים להפחתת מספר הנפגעים משימוש בטלפונים חכמים בנהיגה

עברית

במאי 2017 מינתה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים את "וועדת שפר", ועדה ציבורית לבחינת נושא השימוש בסמארטפונים (טלפונים חכמים) בזמן נהיגה בהיבטים מערכתיים שונים.

הועדה מונתה בעקבות העלייה העקבית במספר הנפגעים וההרוגים בשנים האחרונות, והנחת העבודה לפיה השימוש הנפוץ בסמארטפון בזמן נהיגה הוא גורם משמעותי במגמת העלייה בתאונות הדרכים. מטרת הוועדה הייתה ללמוד את נושא השימוש בסמארטפונים בזמן נהיגה כדי למצוא דרכי התמודדות עם הבעיה.

מסקירת ספרות של מחקרים מהעולם שנעשתה ע"י הועדה עולה כי השימוש בטלפון נייד בנהיגה מגדיל משמעותית (פי 10) את הסיכון להתרחשות תאונת דרכים. כמו כן, נמצא כי עלייה במגמת שליחת מסרונים וקבלתם נמצאת במתאם עם עלייה בתאונות קטלניות.

בהתבסס על התובנות שעלו מהדוח, בנתה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים תכנית הכוללת שורה של פעולות שיש לקדם, בין היתר במחקר, בחקיקה, באכיפה ובהכשרת הנהג.

 

לעיון בתקציר המנהלים

לעיון בדוח המלא

השימוש בטלפון הסלולרי בזמן נהיגה - חקיקה בישראל

19/06/2018