mast1.jpg

התכנית הלאומית לטוקסיקולוגיה בארה"ב (NTP) פרסמה את הדו"ח הסופי של המחקר שבחן את הקשר בין חשיפה לקרינה בתדרי רדיו (RF) לסרטן בחולדות ובעכברים

עברית

בתחילת נובמבר 2018 פורסם הדו"ח הסופי של מחקר מקיף שנערך ע"י התכנית הלאומית לטוקסיקולוגיה בארה"ב [(National Toxicology Program (NTP], לבחינת הקשר בין חשיפה לקרינה בתדרי רדיו (RF) לסרטן בחולדות ובעכברים. המחקר ארך יותר מ-10 שנים, בעלות של 30 מיליון דולר. את המסקנות הסופיות סקרו גם מומחים חיצוניים.

במהלך המחקר, נחשפו בעלי החיים לקרינה בתדרי רדיו בטכנולוגיות  GSM ו CDMA – הנפוצות בתקשורת סלולרית בארה"ב - ברמות חשיפה שונות.

בדו"ח הסופי נכתב כי קיימת הוכחה ברורה (clear evidence) שחולדות ממין זכר שנחשפו לרמות גבוהות של קרינה בתדרי רדיו, כמו אלו שבשימוש בטלפונים סלולריים מדור שני ושלישי (2G או 3G), פיתחו גידולים ממאירים בלב מסוג שוואנומה. כמו כן נמצאה הוכחה מסוימת (some evidence) לגידולי מוח וגידולים ביותרת הכליה בקרב חולדות זכרים שנחשפו.

לגבי חולדות ממין נקבה ועכברים (זכרים ונקבות), לא נצפה קשר חד-משמעי בין החשיפה לקרינה בתדרי רדיו לגידולים סרטניים.

בהודעה לעיתונות שפרסם ה-NTP, נכתב כי חוקר בכיר ב-NTP ציין שהחשיפות שהשתמשו בהן במחקרים לא ניתנות להשוואה ישירה לחשיפה של בני אדם בשימוש בטלפון הסלולרי. במחקרים, העכברים והחולדות נחשפו לקרינה בתדרי רדיו בכל הגוף. לעומת זאת, בשימוש בטלפון הסלולרי, אנשים נחשפים בעיקר ברקמות מסוימות הקרובות למקום שבו הם אוחזים את הטלפון. בנוסף, רמות החשיפה ומשך החשיפה במחקרים היו גבוהים בהרבה ממה שבני האדם חווים בשימוש בטלפון הסלולרי. רמת החשיפה הנמוכה ביותר שבה השתמשו במחקרים שווה לרמת החשיפה המקסימלית של רקמה למשתמשים בטלפון הסלולרי; רמת עוצמה זו כמעט אינה קיימת בשימוש אופייני בטלפון הסלולרי. רמת החשיפה הגבוהה ביותר במחקרים היתה פי 4 מהרמה המקסימלית המותרת.

כמו כן, צוין הממצא הלא צפוי של תוחלת חיים ארוכה יותר של חולדות זכרים שנחשפו לקרינה לעומת חולדות שלא נחשפו כלל (קבוצת הביקורת).

 

בתגובה לפרסום זה הגיב מינהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) כי הם חולקים על המסקנות של הדו"ח הסופי לגבי "הוכחה ברורה" (clear evidence) של פעילות סרטנית בחולדות שנחשפו לקרינת רדיו. בהצהרה שלהם בנוגע לדו"ח הסופי, נכתב כי ממצאי המחקר אינם ניתנים ליישום לגבי שימוש של בני אדם בטלפון הסלולרי.עוד צוין כי הוא לא תוכנן לבחון את הבטיחות של שימוש בטלפונים סלולריים ע"י בני אדם ולכן אין להסיק מסקנות לגבי סיכונים משימוש בטלפונים.

 

מקורות

19/11/2018