mast1.jpg

התכנית הלאומית לטוקסיקולוגיה בארה"ב (NTP) פרסמה טיוטת תוצאות מחקר הגדול מסוגו, שהעריך את הקשר בין חשיפה לקרינת גלי רדיו והתפתחות סרטן בבעלי חיים

עברית

בתחילת חודש פברואר 2018 פורסמה טיוטת דוחות של הממצאים הסופיים של מחקר מקיף שנערך ע"י התכנית הלאומית לטוקסיקולוגיה בארה"ב [(National Toxicology Program (NTP], לבחינת הקשר בין חשיפה לקרינה בתדרי רדיו (RF) לסרטן בקרב חולדות ועכברים.

במהלך המחקר, נחשפו בעלי החיים לקרינה בתדרי רדיו בטכנולוגיות  GSM ו CDMA – הנפוצות בתקשורת סלולרית בארה"ב - במספר רמות חשיפה שונות (למידע נוסף על המחקר).

על פי טיוטת הדוחות (סה"כ שני דוחות; אחד למחקר בחולדות ואחד למחקר בעכברים), רמת החשיפה שהשתמשו במחקרים הייתה שווה לרמת החשיפה המקסימלית של הקרינה הנפלטת מטלפונים סלולריים המותרת כיום, או גבוהה ממנה (טלפונים סלולריים פולטים רמות קרינת RF  נמוכות יותר מהרמות המקסימליות המותרות).

ממצאי המחקר הראו כי חשיפה לרמות גבוהות של קרינה בתדרי רדיו הביאה לעלייה בהיארעות גידולים ממאירים בלב מסוג שוואנומה, בקרב חולדות ממין זכר. ממצא זה לא נצפה בחולדות ממין נקבה.

בנוסף, הדו"חות הצביעו על עלייה במספר החולדות שנמצאו עם גידולים באיברים אחרים (מוח, בלוטת יותרת המוח, בלוטת הערמונית, בלוטת יותרת הכליות, כבד ולבלב), באחד או יותר מרמות החשיפה השונות שנבדקו, בהשוואה לחולדות שלא נחשפו. החוקרים ציינו כי הגידולים שנצפו (בעיקר גליומות) היו דומים לגידולים שדווחו בעבר במספר מחקרים בבני אדם שבחנו משתמשים קבועים בטלפון סלולרי.

במחקר שבוצע בעכברים לא נצפה קשר בין חשיפה לקרינה בתדרי רדיו לבין התפתחות סרטן.

החוקרים מסרו כי בסוף חודש מרץ תתקיים סקירת מומחים חיצונית למסקנות הסופיות.

04/03/2018