mast1.jpg

ה- FDA ממליץ על תקנות חדשות בנושא מיטות שיזוף

עברית

מנהל המזון והתרופות האמריקאי (ה- FDA) פרסם לאחרונה המלצה להתקנת מגבלות על שימוש במיטות שיזוף (18.12.15).

 

על פי ההמלצה, יש לקבוע איסור שימוש במיטות שיזוף ע"י צעירים (מתחת לגיל 18) וצעדים נוספים כגון חיוב המשתמש במיטות שיזוף לחתום על טופס הסכמה לסיכונים.

 

כמו כן, מוצע לחייב את היצרנים של מיטות שיזוף ונותני השירותים בתחום זה לנקוט בצעדי בטיחות כגון כתיבת אזהרה קריאה ובולטת על התוויות של כל המוצרים והוספת לחצן מצוקה במיטת השיזוף לצורך הפסקת השימוש.

 

 

13/01/2016