mast1.jpg

מחקר חדש של התכנית הלאומית לטוקסיקולוגיה בארה"ב (NTP), שפרסם תוצאות ראשונות, דיווח על קשר בין חשיפה לקרינת רדיו מטלפונים סלולריים להתפתחות סרטן בקרב חולדות

עברית

השבוע התפרסם דו"ח הסוקר את הממצאים החלקיים של מחקר מקיף שנערך ע"י התכנית הלאומית לטוקסיקולוגיה בארה"ב [(National Toxicology Program (NTP], לבחינת הקשר בין חשיפה לקרינת רדיו (RF) לסרטן בקרב חולדות. ממצאי המחקר מצביעים על עלייה קלה בסיכון לפתח שני סוגי גידולים כתוצאה מחשיפה לקרינת רדיו.

 

במהלך המחקר, שעלותו נאמדה בכ- 25 מיליון דולר, נחשפו חולדות לקרינת גלי רדיו בטכנולוגיות  GSM ו CDMA –הנפוצות בתקשורת סלולרית בארה"ב (תדרים; 900 MHz - 1900 MHz). עוצמות החשיפה שנבדקו היו ברמות SAR  של 1.5 ,3 ו-6  ואט לק"ג. החולדות נחשפו לקרינת הרדיו במשך שנתיים, 18 שעות ביום במחזורים של 10 דקות חשיפה ו- 10 דקות ללא חשיפה, כך שסה"כ זמן החשיפה היומי עמד על 9 שעות יומיות.

 

לצד החולדות שנחשפו לקרינת גלי רדיו שימשה קבוצת חולדות שלא נחשפה לקרינה כקבוצת ביקורת. קבוצה זו הוחזקה בתנאים זהים לקבוצת המחקר אך כאמור ללא חשיפה לקרינת גלי רדיו.

 

ממצאי המחקר הצביעו על היארעות נמוכה של שני סוגי גידולים- גליומה ממאירה במח ושוואנומה בלב (התאים המצפים את העצבים), בקרב חולדות ממין זכר שנחשפו לקרינה זו. גידולים אלו לא הופיעו בחולדות שבקבוצת הביקורת.

 

בדוח הודגש, כי "בהתחשב בשימוש הנרחב והמספר הגדול של האנשים המשתמשים בתקשורת הסלולרית, גם לעלייה קטנה בשכיחות מחלות הנגרמות מחשיפה לקרינת RF מהתקנים אלו, עלולות להיות השלכות משמעותיות על בריאות הציבור."

 

יש לציין, כי הדוח מפרט רק את הממצאים לגבי גליומות במח ושוואנומות של הלב ואינו כולל את כל התוצאים שנבדקו, וכי השלמת כל הממצאים צפויה להיות ב-2017. יחד עם זאת, ה- NTP ציינו כי ממצאים חלקיים אלו פורסמו והועברו לסוכנויות רגולטוריות נוספות כבר בשלב זה על מנת לידע אותם בידע המדעי העדכני ביותר לצורך הדרכת הציבור בנוגע לאמצעים לשימוש מושכל בטלפונים סלולריים ואמצעי קצה נוספים המערבים קרינת גלי רדיו.

 

ממצאי מחקר זה  מצטרפים לממצאי מחקר ה- INTERPHONE שניהלה הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן (IARC) שהתפרסם בשנת 2010 (במחקר השתתפו 18 מדינות ובניהן ישראל). המחקר בחן קשר אפשרי בין השימוש בטלפונים סלולריים לבין התפתחות גידולי מח (מנינגיומה וגליומה), גידולי עצב השמע וגידולי בלוטת הרוק במבוגרים. במחקר זה נצפתה עלייה בסיכון לפתח גידול סרטני במוח (גליומה)  וגידולים של עצב השמע בקרב אנשים שנמצאו בעשירון השימוש העליון לעומת אנשים שלא השתמשו בסלולרי. עודף הסיכון נצפה במיוחד באנשים שנהגו להחזיק את הסלולרי באותו צד בו התפתח הגידול. מחקר שהתבצע בישראל הדגים תוצאות דומות עבור גידולים בבלוטת הרוק.  

 

החשיבות של המחקר החדש היא שממצאיו מחזקים את הידע הקיים על הקשר בין חשיפה לקרינת גלי רדיו והתפתחות סרטן, לא רק ברמת המחקר האפידמיולוגי (האינטרפון), אלא גם ברמת מחקר נוספת, מחקר בבעלי חיים In-Vivo).

 

01/06/2016