mast1.jpg

אכיפה: אמצעים והמלצות

 

התקנות בעניין הפעלה ידנית של מכשירים בזמן נהיגה נאכפות במרבית המדינות באמצעות קנסות. מדינות אחדות מגבירות את כוח ההרתעה של הקנסות על-ידי צבירת נקודות המוטלות על העבריין בהתאם לחומרת העבירה – דבר שיש לו השלכות בנוגע לרישיון הנהיגה. נכון ל-2009, הקנסות בגין הפעלה ידנית של הטלפון בזמן נהיגה הם בטווח של 11 עד 200 אירו בתחומי האיחוד האירופי, כשהקנס הממוצע הוא 68 אירו. 

 

אכיפה, שהיא קריטית להצלחת יוזמות תחיקתיות, מהווה בתחום הזה אתגר גדול יותר בהשוואה לאכיפה הקשורה לעבירות מסורתיות. הנהג יכול להחזיק את הטלפון הסלולרי באופן שאינו נראה למשקיף מבחוץ, ובחשיכה קשה אף יותר להעריך אם וכיצד נעשה בו שימוש. קושי כזה קיים גם בנסיבות שבהן שדה הראייה של השוטר מופרע, בגלל התנועה למשל או כשהמכונית בעלת חלונות כהים. גורמי אכיפת החוק מנסים לפתור את הבעיה באמצעות משקפות (נורווגיה), בדיקות ייעודיות, שיפור אמצעי הראייה של השוטרים (בריטניה) והאצלת סמכויות אכיפה בתחום הזה לכוחות נוספים במשטרה (אוסטרליה).   ביקורת משטרה בכבישים

 

בכמה מקומות נלוות להצגת החוקים הערכות על מידת השפעתם בכל הנוגע להפחתת ההפעלה הידנית של טלפונים בזמן נהיגה. מחקרים מצביעים על כך שבטווח הקצר החקיקה אכן מובילה לירידה, ואולם בטווח הארוך נותר שיעור הנהגים המפעילים את הטלפון באופן ידני ללא שינוי. במדינת ניו יורק לדוגמה, ירד אחוז הנהגים הללו מ-2.3% לפני החלת החוק, ל-1.1% חודש לאחר מכן. 12 חודשים מאוחר יותר התברר ששיעור מפעילי הטלפון באופן ידני בזמן הנהיגה חזר ועלה ל-2.1%.  בניו יורק קיבל המידע על החוק חשיפה מרבית לפני היכנסו לתוקף, אבל לא לאחר מכן, כשם שלא ניכרה כל אכיפה ייעודית לנושא הזה. במקומות אחרים, במחוז קולומביה למשל, הירידה של 50% בהפעלה ידנית של הטלפון בזמן הנהיגה נותרה בעינה לפחות 12 חודשים, דבר המיוחס לאכיפה קפדנית של החוק. ראוי לציין עם זה שבמרבית המקרים, חקיקה האוסרת הפעלה ידנית של טלפון בזמן נהיגה הגבירה את השימוש במכשירי הדיבוריות  לסוגיהם. היות שלשני סוגי המכשירים – אלה שבהפעלה ידנית ואלה שללא מגע יד – יש ככל הנראה השפעה שלילית על הנהיגה, קיים ספק לגבי יעילות החוקים המתייחסים להפעלה ידנית בלבד. 

 

   

 

על-פי ההנהלה הכללית לתכנון ולתאום מדיניות ביפן, האיסור הגורף על שימוש בטלפון סלולרי בזמן נהיגה הפחית ב-50 אחוז את מספר התאונות שהיה מעורב בהן שימוש בטלפון, ואת מספר הפצועים וההרוגים בתאונות כאלה ב-53 וב-20 אחוז, בהתאמה. 

 

 

 

מחקרים הבודקים את יעילותן של אסטרטגיות המכוּונות להפחתת השימוש בטלפונים סלולריים נמצאים רק בראשיתם. ואולם סקירת המאמצים שנעשו כדי לגרום להפחתה בנהיגה תחת השפעת אלכוהול ולהגברת השימוש בחגורת בטיחות, מראה שכדי שחקיקה תהיה אפקטיבית, עליה לכלול איתור נהגים עבריינים בתחום שלִשְמו נחקקה באמצעות בדיקות משטרתיות אקראיות מוּכוונות-מטרה (בניגוד לבדיקות אקראיות כלליות) בעלות המרכיבים הבאים:

  • הן יהיו בלתי צפויות.
  • ייבדקו נהגים במספר גבוה.
  • הן יבלטו בשטח.
     

חשוב שהאכיפה תמשיך ותשמור על סטנדרטים אלה לאורך זמן, כדי ליצור הבנה כללית שהסיכוי להיתפס הוא גבוה. את העונשים יש להטיל על העבריינים במהירות גבוהה ככל האפשר, כדי להבטיח שהעונש יקושר לעבירה. מצלמות נמצאו כאמצעי האכיפה היעיל ביותר בהיבט של עלות-תועלת. קמפיינים חינוכיים ציבוריים בשילוב אמצעי אכיפה עשויים להיות אפקטיביים בהעלאת המוּדעות לכך שהנהג יכול להיתפס ולהיענש, ועל-ידי זה לשנות את נורמות ההתנהגות ולהעלות את השפעת האכיפה. קמפיינים חינוכיים ללא אכיפה הוכחו כבלתי יעילים באשר לשינוי ההתנהגות. 

  ניידות משטרה

 

חשוב לדעת שקווים מנחים אלה פותחו במקור במטרה לגרום לשינוי התנהגות בהקשר של תופעות כגון נהיגה ללא חגורת-בטיחות או תחת השפעת אלכוהול – מצבים שלמשטרה קל יותר לזהותם. יישומם בתחום הפעלת טלפונים סלולריים, שקל להסתירם, ממשיך להציב אתגר בעניין האכיפה. 

 

חזור לרשימת הפרקים

רשימת מקורות

  • DaCoTa (2012) "Driver Distraction" Deliverable 4.8f of the EC FP7 project DaCoTA, a product of the European Commission
  • Dragutinovic, N. and Twisk D. (2005) "Use of mobile phones while driving – effects on road safety" SWOV Institute for Road Safety Research, The Netherlands; 
  • Janitzek, T., Brenck, A. Jamson, S. Carsten, O., Eksler, V. (2009) "Study on the regulatory situation in the member states regarding brought-in (i.e. nomadic) devices and their use in vehicles.  Study tendered by the European Commission Final Report", European Union.
  • RoSPA (2002). The risk of using a mobile phone while driving. The Royal Society for the Prevention of Accidents  RoSPA, Birmingham.
תאריך עדכון: 31.7.14