mast1.jpg

הזנת נתונים וקריאתם בזמן נהיגה: מסרונים, דואר ואינטרנט

שליחת הודעות טקסט וקריאתן בזמן נהיגה נחשבות צורה מסוכנת במיוחד של הסחת-דעת משום שהן כורכות יחדיו הסחות-דעת מהסוג החזותי, הידני והקוגניטיבי, ומסיטות את תשומת לב הנהג מהכביש לפרקי זמן ממושכים. חוקים הקשורים לעיסוק בטקסטים בזמן נהיגה נוטים אפוא להחמיר יותר מחוקים הקשורים לשיחות טלפון. הסיבה לכך היא הסבירות שבעת העיסוק בטקסט יסיט הנהג את מבטו מהכביש לעתים תכופות יותר ולפרקי זמן ארוכים יותר מאשר כשהוא יוזם שיחה או מקבל אותה, וזאת נוסף על הסחת-הדעת הקוגניטיבית הכרוכה בפעילות זו.   שימוש בטלפון סלולרי בזמן נהיגה
   

הודעות טקסט: הגדרה

האיסורים בנוגע להודעות טקסט התייחסו בתחילה ספציפית למסרונים. עם התרחבות השירותים הזמינים למשתמשי טלפונים סלולריים, הרחיבו חלק מהמדינות את ההגדרה באופן שתחול גם על קריאת הודעות טקסט מכל סוג ועל שליחתן.

  • ארצות-הברית, צו הנהלה מ-2009 לעובדים פדרליים: הודעת טקסט מוגדרת כקריאת נתונים מכל סוג או הקלדתם במכשיר אלקטרוני ובמכשיר טלפון המופעל ידנית, בכלל זה מסרונים, הודעות דואר ומידע בנושא ניווט.
  • אוסטרליה: בצו האוסר הפעלה ידנית של טלפון סלולרי בזמן נהיגה נכללים: ניהול שיחה, הודעות טקסט, משחקים, צילום תמונות/וידאו, שימוש בכל פונקציה אחרת של הטלפון שלך.
 
ברבות מהמדינות נכללות פעולות של שליחת הודעות טקסט וקבלתן באיסורים כלליים החלים על הפעלה ידנית של טלפונים סלולריים בזמן נהיגה. כמה מדינות אוסרות במפורש על הקלדת טקסט בזמן נהיגה, ביניהן עשר מתוך 27 חברות האיחוד האירופי וכן ישראל, אוסטרליה, ניו זילנד, 41 מדינות בארצות-הברית (שאליהן מתווספות וושינגטון די.סי., פוארטו ריקו, גואם ואיי הבתולה), וכמה טריטוריות קנדיות. החלטה (לא-תחיקתית) של הפרלמנט האירופי, שאומצה בספטמבר 2011, קוראת לאסור ברחבי האיחוד האירופי כל פעילות הקשורה למסרונים, להודעות דואר או לדפדוף באינטרנט בזמן נהיגה. על-פי החלטה זו יאכפו חברות האיחוד את האיסור "תוך שימוש בטכנולוגיה הזמינה הטובה ביותר".   "תמונת המחשה: שלט "הפסק לסמס

 

שש מדינות נוספות אסרו על נהגים חדשים לעסוק בהודעות טקסט בזמן הנהיגה ושלוש מדינות הטילו הגבלה דומה על נהגי אוטובוס תלמידים.

 

ב-2009 הוציא הנשיא אובמה צו הנהלה האוסר על עובדים פדרליים לעסוק בהודעות טקסט בנסיבות שלהלן: כשהם נוהגים ברכב ממשלתי, כשהם נוהגים במסגרת פעילות ממשלתית רשמית או כשהם משתמשים בזמן הנהיגה בציוד אלקטרוני שסופק בידי הממשל הפדרלי. הצו דורש מכל סוכנויות הרשות המבצעת ליטול על עצמן קמפיינים חינוכיים כדי להניא את העובדים – ואת קבלני המשנה הלוקחים חלק בפעילות ממשלתית – משיגור טקסטים בזמן נהיגה גם מחוץ לשעות העבודה. עובדים בשירותי האכיפה, הביטחון והחירום פטורים.

Texting While Driving, סרטון פרסומת שהופץ בבריטניה ומתאר בצורה מוחשית תאונת דרכים רבת נפגעים ואת הדרמה המתחוללת בעקבותיה, מלמד רבות על הסכנות הנשקפות לנהג עצמו ולנהגים אחרים כתוצאה מהתעסקות בהודעות טקסט בזמן נהיגה.

 

חזור לרשימת הפרקים

עבור לפרק הבא

רשימת מקורות

תאריך עדכון: 31.7.14