mast1.jpg

מדיניות מעסיקים

 

תאונות דרכים הן הגורם המוביל בתאונות קטלניות בשעות העבודה במרבית המדינות המסוגלות להפיק נתונים סטטיסטיים תקֵפים. כתוצאה מכך מאמצות חלק גדול מהחברות הגדולות מדיניות המגבילה את עובדיהן או אוסרת עליהם להשתמש בטלפונים סלולריים כשהם נוהגים במסגרת העבודה. סקר בעניין זה שנערך בשנת 2000 בבריטניה מצא שמרבית החברות הגדולות אִמצו מדיניות זו. במקביל  עודדו רובן את העובדים להשתמש במערכות המייתרות את הצורך בהפעלה ידנית של הטלפון. במהלך השנים שחלפו מאז הרחיבו רבות מהן את האיסורים והחילו אותם גם על מכשירים שלא מתופעלים בצורה ידנית.

 

בין השנים 2010 ו-2013 פרסמו כמה גופים גדולים – המועצה האירופית לבטיחות בתעבורה, המועצה הלאומית האמריקאית לבטיחות בתעבורה והמועצה הלאומית האמריקאית לבטיחות – המלצות לפיהן ייאסר על עובדים להשתמש בטלפון סלולרי מכל סוג, לרבות בדיבוריות לסוגיהן, כשהם נוהגים במסגרת העבודה. המִנהל לבטיחות ולגהות בתעסוקה – OSHA (Occupational Safety and Health Administration) – במחלקת העבודה של הממשל האמריקאי הפדרלי הלך צעד רחוק יותר בטענה שמעסיקים המעודדים את עובדיהם או דורשים מהם לבצע הודעות טקסט בזמן נהיגה מפרים את חוק הבטיחות והגֵהוּת מ-1970, חוק המחייב מעסיקים להבטיח לעובדיהם תנאי עבודה בטיחותיים ובריאותיים.

 

גופים לאומיים רבים מעודדים עתה מעסיקים לשפר את התנהגות הנהיגה הבטוחה של עובדיהם. במסגרת זו נכלל "שבוע עבודה של נהיגה בטוחה", שפותח על ידי OSHA, עם ערכת כלים חינמית זמינה באינטרנט, והתכנית הבריטית "משאבים לבטיחות בדרכים בעבור מעסיקים" של האגודה המלכותית למניעת תאונות.

 

חזור לרשימת הפרקים

 

עבור לפרק הבא

רשימת מקורות

תאריך עדכון: 31.7.14