mast1.jpg

תכנית התקשוב הלאומית של משרד החינוך

תמונת המחשה: טלפון סלולרי חכם לצד ערמת ספרים - להמחשת גישה למידע ולמידה באמצעות טכנולוגיות מתקדמות

איננו יכולים לדמיין את העולם בימינו ללא הטכנולוגיה של תקשורת באמצעות טלפונים סלולריים וניידים, טאבלטים ומחשבים. במערכות חינוך במדינות רבות ברחבי העולם (למשל, באוסטריה, אוסטרליה, איטליה, אירלנד, ארה"ב, בריטניה, גרמניה, הודו, יפן, מקדוניה, ניו-זילנד, סין, ספרד, פינלנד, צ'כיה, צרפת, קנדה, רוסיה ושוויץ) נעשה שימוש פדגוגי בטכנולוגיות אלה כדי להתאים את תהליכי הלימוד למאה ה-21.

איגוד הבינלאומי לטלקומוניקציה (שהוא גוף בת של ארגון האומות המאוחדות), קבע ב-2003 כיעד להכניס בכל בתי הספר בעולם עד לשנת 2015 גישה לידע בעזרת טכנולוגיות תקשורתיות מהירות.

תמונת המחשה: טלפון סלולרי חכם לצד ספרים - להמחשת גישה למידע ולמידה באמצעות טכנולוגיות מתקדמות  

 

גם בישראל הוחלט על שילוב טכנולוגיית המידע בסביבת ההוראה כדי לשפר את איכותה. משנת 2011 מופעלת בבתי הספר בישראל באופן הדרגתי תכנית תקשוב לאומית, שבמסגרתה  מותקנת בבתי הספר התשתית הבסיסית המאפשרת שימוש בטכנולוגיות מתקדמות בהוראה, למידה והערכה.

חלק מהטכנולוגיות בהן נעשה שימוש במערכת החינוך פולטות קרינת בלתי מייננת בתדר הרדיו. בעוד שקיים חוסר וודאות מדעי לגבי כלל ההשפעות הבריאותיות של החשיפה לקרינה זו, קיימת הסכמה בין מרבית הגופים העוסקים בנושא כי יש לצמצם את החשיפה תוך שימוש בעיקרון הזהירות המונעת. החלטה זו קיבלה משנה תוקף לאחר שבשנת 2011  סיווגה הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן, את הקרינה הבלתי מייננת בתדרי רדיו כמסרטן אפשרי בבני אדם.  

 

בשל כך, יישום תכנית התקשוב  צריך להיעשות בזהירות המרבית, תוך בחינת היתרונות והחסרונות של השימוש בטכנולוגיות אלו לעומת החלופות האפשריות ( דוגמת תקשורת קווית  אשר אינה חושפת את הציבור לקרינת רדיו).  

 

כיוון שכיום יותר ויותר מערכות טכנולוגיות עובדות בתקשורת אלחוטית (WiFiׂ), ניצב בפני מערכת החינוך אתגר הדורש החלטה באיזו טכנולוגיה להשתמש ובאלו תנאים.

הפרק שלהלן סוקר בקצרה את תכנית התקשוב המופעלת בבתי הספר בישראל.

 

 

החל משנת תשע"א-2011 מופעלת בבתי ספר בישראל באופן הדרגתי התכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21- תכנית התקשוב הלאומית.  

 

התכנית פורסת בבתי הספר את התשתית הבסיסית המאפשרת שימוש בטכנולוגיות מתקדמות בהוראה, למידה והערכה. תשתית זו כוללת: אינטרנט בפס רחב, מקרן בכל כיתה, מחשבים ניידים למורים, מערכת קול בכיתה ואמצעי החשכה.

 

במסגרת התכנית, מופעל גם מחקר מבוקר שמטרתו לבחון את המידה שבה שילוב התקשוב המתקדם תורם לעצם הלמידה ויכול לשמש ככלי חינוכי. כמו כן, במסגרת התכנית, מופעל גם מסלול לבתי ספר מתקדמים, שבו, בנוסף לתשתית הבסיסית, משלבים לוחות חכמים ומחשבים ניידים לשימוש התלמידים.

 

חוזר מנכ"ל חדש של משרד החינוך קובע הנחיות בנושא שימוש תלמידים באמצעי קצה לצרכי למידה

ב-1.9.16 נכנס לתוקף חוזר מנכ"ל חדש של משרד החינוך המסדיר את השימוש של מורים ותלמידים באמצעי קצה כגון מחשבים ניידים ונייחים, מחשבי לוח (טאבלט) וכד' בתהליכי הוראה למידה והערכה (חוזר 3.6-12 "שימוש תלמידים באמצעי קצה לצרכי למידה").

החוזר כולל הנחיות שונות בנוגע לשילוב אמצעי הקצה במוסדות החינוך כגון שמירת איזון בין למידה מתוקשבת לבין שימוש בחומרי למידה פיזיים, הבטחת שווין וזמינות אמצעי הקצה בלמידה לכל התלמידים, הסדרת הלמידה באמצעות ספרים דיגטליים ותשלומי הורים.

כחלק מההנחיות לשילוב אמצעי הקצה, קובע חוזר המנכ"ל הנחיות בנוגע לזמן השימוש באמצעי הקצה לצרכי הוראה ולמידה וסוג אמצעי הקצה המאושר לשימוש.

 

זמן השימוש באמצעי קצה לצורכי הוראה ולמידה

החוזר מפרט מהו זמן הלמידה של תלמיד (הכוונה לזמן נטו בדקות/שעות) לצורך ביצוע מטלות לימודיות בשילוב אמצעי קצה או להשתתפות מרחוק בשיעורים ברשת-

על פי החוזר, זמן הלמידה היומי של תלמידים בשילוב אמצעי קצה בבית הספר בכיתות א'-ג'- לא יעלה על 20% מזמן הלמידה היומי בביה"ס. בכיתות ד'-ו'- לא יעלה על 30% מזמן הלמידה ובכיתות ז'-י"ב- יהיה בהתאם לצורכי התלמידים והצוות החינוכי.

כמו כן נקבע, כי זמן הלמידה היומי של תלמידים בשילוב אמצעי קצה לאחר שעות הלימודים יהיה מוגבל- בכיתות א'-ג' לא יעלה על שעה מזמן הלמידה, בכיתות ד'-ו' לא יעלה על שעתיים מזמן הלמידה ובכיתות ז'-י"ב יהיה בהתאם לצורכי התלמידים והצוות החינוכי.

הודגש, כי ההנחיות הנ"ל מתייחסות לזמן השימוש באמצעי קצה ולא לזמן החשיפה לרשת אלחוטית (Wi-Fi) ובכל מקרה שבו נעשה שימוש גם ברשת האלחוטית יש להקפיד שלא לחרוג מהזמן המותר לשימוש ברשת האלחוטית כפי שהוגדר בחוזר מנכ"ל 3.6-11. 

 

סוג אמצעי הקצה

באשר לסוג אמצעי הקצה, חוזר המנכ"ל קובע כי הפעילות הפדגוגית תתבצע באמצעות מחשב או טאבלט ובשלב זה לא תאושר פעילות פדגוגית באמצעות אמצעי קצה אחר כגון טלפון סלולרי חכם וכד' עד שתושלם בחינת הנושא ע"י המשרד ויפורסמו הנחיות מתאימות.

יש לציין, כי החלטה זו התבססה במידה רבה על המלצת מרכז תנודע, כחלק מייעוץ וליווי מקצועי שנותן המרכז למשרד החינוך.

משרד החינוך מציין בחוזר, כי הוא ער לרחשי הציבור בנושא השלכות בריאותיות של שימוש באמצעי קצה וחיבורם לרשת האינטרנט על התלמידים וצוותי ההוראה והוא מייחס חשיבות רבה לסוגיה זו. בשל כך הוא הקים ועדה בין משרדית הכוללת אנשי מקצוע של משרדי החינוך, הבריאות, איכות הסביבה והתקשורת שמתכנסת פעם בכמה חודשים כדי לבחון מחקרים חדשים ושינויים בתחום זה. הוראות חוזר המנכ"ל בנושא מתעדכנות בהתאם, לפי הצורך.

 

חזור למבוא

 

רשימת מקורות:

 

תאריך עדכון: 27.11.2016