mast1.jpg

קרינת מיקרוגל (Microwave Radiation)

גלי מיקרו (מיקרוגלים) הם גלי רדיו עם אורך גל הנע בין 1 מילימטר עד 1 מטר. התדירויות, בהתאמה, בין 300 ג'יגה־הרץ ו- 300 מגה־הרץ. קרינת גלי מיקרו היא בלתי מייננת ולה שימושים רבים בטכנולוגיה. השימושים היותר נפוצים הם רשת הטלפון הסלולרי ומכשיר הטלפון הסלולרי, המכ"ם ותנור המיקרוגל.

עברית