mast1.jpg

ארגון הבריאות העולמי מפרסם הנחיות חדשות לילדים מתחת לגיל 5: פחות זמן מסך, יותר פעילות גופנית והקפדה על שעות שינה

עברית

בהתאם להנחיות החדשות שפרסם ארגון הבריאות העולמי באפריל 2019, מומלץ לילדים מתחת לגיל חמש להפחית את זמן המסך ואת משך שהותם בעגלות ובמושבי תינוק. בנוסף, יש להקפיד על מספר שעות השינה המומלצות לגילים אלו ולפנות יותר זמן למשחק פעיל עם הוריהם.

 

מטרת ההנחיות היא לבסס דפוסי אורח חיים בריא החל מגיל צעיר, שיהוו את התשתית לאורח חיים בריא בגיל ההתבגרות, ומאוחר יותר כבוגרים. תקופת הילדות נחשבת לתקופת התפתחות מהירה ומשמעותית, ומכאן החשיבות בביסוס דפוסי התנהגות בריאה בתקופה זו.

 

צוות המומחים של ארגון הבריאות העולמי גיבש את הנחיותיו לאחר שהעריך את ההשלכות של שינה לא מספקת ושל זמן ישיבה וצפייה במסכים, ולאחר שבחן את הממצאים המעידים על יתרונות העלייה ברמת הפעילות הגופנית.

 

לדברי המומחים, שיפור ברמת הפעילות הגופנית, הפחתת משך זמן הישיבה והקפדה על שינה מספקת בילדים צעירים יובילו לשיפור בריאותם הגופנית והנפשית. פעולות אלו יתרמו למניעת השמנה בילדות והתפתחות מחלות הקשורות עם השמנה בשלבים מאוחרים יותר בחיים.

 

העיקרונות המנחים בהנחיות אלו הם החלפת זמן המסך בפעילות גופנית, ושמירה על משך שינה מספק לילדים. עם זאת, פעילות יושבנית איכותית - כגון פעילות עם האדם המטפל בתינוק/ילד (הקראת סיפור, הרכבת פאזלים וכדומה) - היא בעלת חשיבות גדולה להתפתחות הילד.

 

להלן עיקרי ההמלצות, לפי גילים:

 

עד גיל שנה

 • פעילות גופנית מספר פעמים ביום במגוון דרכים, למשל על משטח פעילות. לתינוקות שעדיין לא זוחלים או הולכים, הפעילות צריכה לכלול שכיבה על הבטן למשך 30 דקות (הפזורות לאורך היום)
 • לא לשבת/לשכב בכיסא תינוק/עגלה למעלה משעה רצופה (בכל פעם)
 • זמן מסך: אינו מומלץ. בזמן ישיבה מומלץ לשלב פעילות של קריאת סיפור על ידי האדם המטפל
 • מספר שעות שינה: בגיל 3-0 חודשים: 17-14 שעות שינה, בגיל 11-4 חודשים: 16-12 שעות שינה

 

גיל שנה עד  שנתיים

 • 180 דקות (3 שעות) של פעילות גופנית (פזורות לאורך היום) בכל רמה שהיא, לרבות רמה מתונה-נמרצת
 • לא לשבת/לשכב בכיסא תינוק/עגלה למעלה משעה רצופה (בכל פעם)
 • זמן מסך: בגיל שנה, זמן מסך אינו מומלץ. בגיל שנתיים, זמן מסך עד שעה (עדיף פחות). בזמן ישיבה מומלץ לשלב פעילות של קריאת סיפור ע"י האדם המטפל
 • מספר שעות שינה: 14-11 (כולל תנומות)

 

גיל 4-3 שנים

 • 180 דקות (3 שעות) של פעילות אקטיבית (פזורות לאורך היום) מכל סוג ובכל רמה. לפחות 60 דקות (שעה) של פעילות מתונה-נמרצת (עדיף יותר)
 • לא לשבת/לשכב בכיסא תינוק/עגלה למעלה משעה רצופה (בכל פעם)
 • זמן מסך: עד שעה (עדיף פחות). בזמן ישיבה מומלץ לשלב פעילות של קריאת סיפור על ידי האדם  המטפל
 • מספר שעות שינה: 13-10 (כולל תנומות)

 

לדוח המלא

 

28/04/2019