mast1.jpg

המשרד להגנת הסביבה פרסם ב- 2016 מדריך להפחתת החשיפה לשדה מגנטי סביב מתקני חשמל

עברית

מטרת המדריך לספק ידע בסיסי על האפשרויות להפחתת החשיפה לקרינה שמקורה במתקני חשמל.

במדריך ניתן למצוא בין היתר המלצות לתכנון ולהקמה של מתקני חשמל ובכללן חדרי שנאים חדשים, הנחיות לביצוע הארקת מערכות חשמל של המבנה ותכנון רשת החשמל בדגש על הפחתת החשיפה לשדות המגנטיים. כמו כן, מוצגות במדריך שיטות למיגון פסיבי ולמיגון אקטיבי וגם שיטות/טכנולוגיות חדשות המשמשות כיום להפחתת החשיפה לקרינה.

 

לקישור למדריך לחץ כאן

18/06/2017