mast1.jpg

השקת מחקר חדש "GERoNiMo" בנושא השפעות שדות אלקטרומגנטיים על הבריאות

מחקר "GERoNiMo"
עברית

 

בינואר 2014, הושק מחקר בינלאומי חדש שבודק את ההשפעות האפשריות של חשיפות לשדות אלקטרומגנטיים על הסיכון להתפתחות סרטן, מחלות נוירודגנרטביות, שינויי התנהגות והשפעה על פוריות והזדקנות. המחקר יארך 5 שנים.

 

שם המחקר: GERoNiMo - Generalised EMF Research using Novel Methods.

 

בעשורים האחרונים אנו עדים לעליה דרמטית בשימוש בשדות אלקטרומגנטיים (EMF) בעולם, המלווה בחשש בקרב הציבור ובקרב מומחים, בנוגע להשפעות אפשריות על הבריאות הקשורות לחשיפה זו. למרות מחקרים המבוצעים בתחום זה, הדעות בנוגע להשפעות הבריאותיות של שדות אלקטרומגנטיים עדיין חלוקות.

 

לפיכך, מטרת המחקר החדש היא להרחיב את הידע בנושא השפעות בריאותיות של חשיפה לשדות אלקטרומגנטיים ולהציע דרכים להפחתת החשיפה לשדות אלו.   

 

 

במסגרת המחקר יעשה שימוש בגישה משולבת (אינטגרטיבית), שתרכז חוקרים מתחומי מחקר שונים (ביולוגיה, הנדסה ופיסיקה, אפידמיולוגיה ובריאות הציבור, הגנה מקרינה והערכת סיכונים, ותקשורת). צוות המחקר משתייך ל-19 מוסדות שונים מ-13 מדינות. במסגרתו ינתן דגש לנושאים הבאים:

  • הבנה טובה יותר של ההשפעות הבריאותיות האפשריות של חשיפה לשדות אלקטרומגנטיים.
  • שיפור הערכת וכימות הסיכונים הבריאותיים הנובעים מחשיפה לשדות אלקטרומגנטיים.
  • אפיון טוב יותר של רמות החשיפה לשדות אלקטרומגנטיים בהווה ובעתיד.
  • הצעת אמצעים שאינם טכנולוגיים להפחתת החשיפה לשדות אלו.
  • גיבוש המלצות להרחבת התוויית המדיניות בנושא.

במעמד פגישת ההשקה של המחקר, שנערכה בברצלונה, בינואר 2014, אמרה פרופ' קרדיס (העומדת בראש המחקר הבינלאומי): "אנו מוצאים את עצמנו חיים בעולם שנעשה "חכם" יותר כל הזמן, בו נעשה שימוש בשדות אלקטרומגנטיים בסביבה האישית, הביתית, המסחרית והתעשייתית. לא ניתן להתעלם מהיתרונות שבחיים כאלה, אולם חשוב להבטיח שאנו מגנים באופן ראוי מפני השפעות מזיקות אפשריות של חשיפות אלו".

 

מרכז מחקר ה- GERoNiMo נמצא  בברצלונה, ספרד (CREAL), בראשו עומדת פרופ' אליזבת קרדיס, חוקרת מובילה בתחום. המחקר ממומן על ידי האיחוד האירופי. בראש המחקר הישראלי עומדת פרופ' סיגל סדצקי, העומדת בראש מרכז הידע הלאומי בנושא קרינה בלתי מיננת, מרכז תנודע, ומנהלת היחידה לאפידמיולוגיה של סרטן ושל קרינה, במכון גרטנר, במרכז הרפואי שיבא.

 

אנו מצפים שתוצאות המחקר יקדמו את הידע בנושא השפעות אפשריות של חשיפה לשדות אלקטרומגנטיים ויסייעו במתן המלצות מושכלות לקביעת מדיניות בריאות ציבורית המבוססת על דעתם של מומחים ממגוון תחומים.

 

למידע נוסף:

16/06/2014