mast1.jpg

מפגש מומחים ראשון

עברית

 

מפגש מומחים ראשון של מרכז הידע תנודע, נערך במכון הטכנולוגי חולון (H.I.T), בנובמבר 2013.  

 

את מרכז תנודע מלווה באופן צמוד וועדת מומחים המורכבת מחוקרים מהארץ ומחו"ל, וכוללת מומחים מתחומי הביולוגיה והמחקר הבסיסי, הרפואה, בריאות הציבור, האפידמיולוגיה, קביעת מדיניות בריאות וההנדסה. הידע בנושא קרינה בלתי מייננת מורכב מאוד ולכן נדרשת סינרגיה בין תחומי ידע רבים.  

 

 

במפגש זה נסקרו מטרות המרכז, הישגיו והפעילות שהתבצעה עד למועד זה. כמו כן התקיים דיון עשיר שעסק בין היתר בטכניקות להצגת ידע הקשור לקרינה בתקשורת, רגישות יתר לקרינה, והצגת פרויקט חדש במימון האיחוד האירופי שיעסוק בקשרים בין קרינה בלתי מייננת, השפעות בריאותיות, הערכת סיכונים ובריאות הציבור.   

 

מרכז הידע תנודע רואה חשיבות רבה ביצירת שיתופי פעולה עם חוקרים וארגונים בינלאומיים, במטרה להרחיב את הדיון והמחקר בתחום הקרינה הבלתי-מייננת והשלכותיה על בריאות הציבור, ולייעל את תהליכי העבודה בהנגשת המידע בתחום לציבור.

 

המפגש תרם להמשך פעילות מרכז הידע, כמו גם להצבת מטרות ויעדים נוספים.      

 

במפגש השתתפו חברי צוות מרכז תנודע וחברי וועדת ההיגוי, המלווים את פעילות המרכז. בנוסף, התאפשרה השתתפותם של שלושה מומחים מחו"ל באמצעות תוכנת הסקייפ.    

16/06/2014