mast1.jpg

מרכז תנודע פרסם המלצות מעודכנות לשימוש מושכל בטלפונים סלולריים

עברית

נוכח הזמן שחלף מאז פרסום ההמלצות לשימוש מושכל בטלפונים סלולריים (2008) והעלייה שחלה בשימוש במכשירים פולטי קרינת רדיו בציבור הרחב, כמו גם השינוי שחל בטכנולוגיה ובדפוסי השימוש, מרכז תנודע עדכן והרחיב את ההמלצות הקיימות.

ההמלצות לוקחות בחשבון את הצרכים הטכנולוגיים של החברה בישראל, לצד מידת הזהירות המתחייבת מהמידע המדעי המעודכן ליצירת איזון בין צרכי האוכלוסייה ובין שמירה על בריאותה.

ההמלצות המעודכנות מתבססות על סקירה נרחבת שערך המרכז של ההמלצות הקיימות בעולם. לצד ההמלצות הקיימות ניתן למצוא המלצות חדשות, כגון העדפת שליחת מסרון על שיחה והרחקת הטלפון הסלולרי מהגוף בזמן שידורים ממושכים.

ההמלצות מאורגנות על פי שלושה עקרונות מרכזיים: מרחק, זמן ועוצמה. בנוסף, מאחר ועמדת מרכז תנודע היא כי מלבד השלכות החשיפה לקרינה יש לתת את הדעת גם להשלכות אחרות הקשורות לשימוש בטכנולוגיה, ההמלצות כוללות גם התייחסות ל"היגיינת שינה" באוכלוסייה הבוגרת ובילדים, ולנושא הסחת הדעת בעת נהיגה.

 

לרשימת ההמלצות המלאה

21/05/2019