mast1.jpg

משרד החינוך הצרפתי הודיע כי החל משנת הלימודים הבאה תיאסר הכנסת טלפונים סלולריים לבתי הספר

עברית

שר החינוך הצרפתי הכריז כי החל משנת הלימודים הבאה ייאסר השימוש בטלפונים סלולריים בבתי ספר יסודיים וחטיבות הביניים.
התלמידים יוכלו להביא טלפונים לבית הספר אך לא יורשו להשתמש בהם, גם לא בזמן ההפסקות.

הכרזה זו שפורסמה בעיתונים בעולם (The Guardian, Telegraph, Independent, The Times) עוררה ספקנות בקרב ועדי המורים בנוגע לאפשרות לאכוף איסור זה.
ארגוני ההורים טוענים שתהיה בעיה לוגיסטית בשמירת הטלפונים בזמן הלימודים.
משרד החינוך הצרפתי לומד כעת כיצד ניתן יהיה להוציא לפועל את האיסור.

15/01/2018