mast1.jpg

הודעת שגיאה

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

ארכיון חדשות

מחקר "GERoNiMo"
16/06/14

 

בינואר 2014, הושק מחקר בינלאומי חדש שבודק את ההשפעות האפשריות של חשיפות לשדות אלקטרומגנטיים על הסיכון להתפתחות סרטן, מחלות נוירודגנרטביות, שינויי התנהגות והשפעה על פוריות והזדקנות. המחקר יארך 5 שנים.

 

שם המחקר: GERoNiMo - Generalised EMF Research using Novel Methods.

 

בעשורים האחרונים אנו עדים לעליה דרמטית בשימוש בשדות אלקטרומגנטיים (EMF) בעולם, המלווה בחשש בקרב הציבור ובקרב מומחים, בנוגע להשפעות אפשריות על הבריאות הקשורות לחשיפה זו. למרות מחקרים המבוצעים בתחום זה, הדעות בנוגע להשפעות הבריאותיות של שדות אלקטרומגנטיים עדיין חלוקות.

 

לפיכך, מטרת המחקר החדש היא להרחיב את הידע בנושא השפעות בריאותיות של חשיפה לשדות אלקטרומגנטיים ולהציע דרכים להפחתת החשיפה לשדות אלו.   

 Read More >

08/06/14

 

לראשונה בישראל הוקם מרכז ידע לאומי בנושא קרינה בלתי-מייננת והשפעותיה על בריאות הציבור. אתר האינטרנט של תנודע מרכז עבורכם מידע עדכני בנושאים מסקרנים הנוגעים לכולנו:

 Read More >

עמודים