mast1.jpg

נהגים בקטגוריות מיוחדות

נהגים צעירים

נהגת צעירה נקנסה בשל שימוש בטלפון בזמן נהיגהמדינות רבות חוקקו חוקים מחמירים בכל הקשור לנהגים צעירים ולנהגים חדשים, וזאת בגלל הסבירות הגבוהה שנהגים אלה יהיו מעורבים בתאונות יותר מנהגים מנוסים, שכן ניסיונם הדל גורם להם להיות פגיעים יותר בהקשר של הסחת-דעת. כיום אוסרות כמה מדינות על נהגים צעירים איסור מוחלט להשתמש בטלפונים סלולריים. בארצות-הברית (ב-37 מדינות וב-די.סי.) ובאוסטרליה (5 מדינות) הוחל איסור כזה מאז דצמבר 2013. בארצות-הברית מתרחבת החקיקה – במרס 2011 היא הייתה בתוקף רק ב-21 מדינות ובדי.סי., ואילו בפברואר 2012 כבר הוחלה ב-30 מדינות. חקיקה דומה נידונה בבריטניה באוקטובר 2013. חקיקה מעין זו נחשבת קשה לאכיפה, שכן המשטרה מתקשה להעריך את גיל הנהגים בזמן הנסיעה. במקרים מסוימים (אוסטרליה), פותרים את הבעיה באמצעות הצמדת לוחית מיוחדת למכונית, המאפשרת לזהות נהגים טירונים. 

 

 ניתן להשוות חקיקה מסוג זה לחוקים העוסקים בצריכת אלכוהול של נהגים צעירים. הרמה המותרת של תכולת-אלכוהול-בדם (BAC, Blood Alcohol Content)  שונה מאוד ממקום למקום, החל מרמת אפס וכלה בריכוז של 0.08% (80מ"ג/100מ"ל). במדינות רבות, המתירות לנהגים צריכה מוגבלת של אלכוהול, נקבעו גבולות נמוכים יותר לנהגים צעירים ולנהגים חדשים. בישראל לדוגמה, שבה הגבול העליון הרגיל המותר בחוק הוא 50מ"ג/100מ"ל, נקבע גבול נמוך יחסית – של 10מ"ג/100מ"ל – לנהגים צעירים, לנהגים חדשים ולנהגים מקצועיים. ארצות-הברית, קרואטיה, קובה, אוסטרליה, ניו זילנד, גרמניה, סרביה וסלובניה קבעו, נכון לספטמבר 2013, רמת אפס לנהגים מתחת לגיל 21 (ורמת אפס או רמה נמוכה מהמקובל לנהגי רכב מסחרי). במדינות יוון, אירלנד, לטביה, ליטא, לוקסמבורג והולנד, הריכוז המותר לנהגים טירונים הוא של 0.02%, בהשוואה לריכוז של 0.05% לערך לנהגים בעלי כמה שנות ניסיון.

נהגי תחבורה ציבורית ומשאיות

אוטובוסנהגי תחבורה ציבורית ומשאיות מובילים כמות גדולה של נוסעים וסחורות, וכפועל יוצא יש לפעולותיהם השלכות גדולות יותר על טובת הציבור. המחקר הראה בין היתר שבקרב נהגי רכב מסחרי בעלי קילומטרז' גבוה, שיעור התאונות עם נפגעים גבוה בהרבה מאשר בקרב נהגי רכב פרטי (לרבות אחרי התאמת הקילומטרז'). אפשר היה אפוא לצפות שעל נהגים אלה יחולו חוקים נוקשים יותר, ואולם במרבית המדינות נמצאים נהגי התחבורה הציבורית ומובילי סחורות באותה קטגוריה כמו נהגי מכוניות פרטיות.

 

עם זאת, בחלק ממדינות ארצות-הברית הופעלו תקנות נוקשות יותר בנוגע להפעלה ידנית של טלפונים סלולריים ומכשירים אחרים בידי נהגי אוטובוסים, משאיות ורכבות:

  • 20 מדינות בארצות-הברית וכן די.סי. אסרו איסור מוחלט על נהגי אוטובוס המסיעים תלמידים להשתמש בטלפון סלולרי (נכון לדצמבר 2013).
  • מִנהלת רשת הרכבות הפדרלית אסרה על כל צוותי הרכבות בתפקיד להפעיל טלפונים סלולריים או מכשירים אלקטרוניים אחרים אם הדבר מתנגש בביצוע תפקידו של עובד זה או אחר בהקשר הבטיחותי. האיסור תקף הן כשהרכבת בתנועה, הן כשמדובר בעובד הרכבת הנמצא על הרציף או בעובד המסייע בהכנת הרכבת לתזוזה.
  • איסור פדרלי להפעיל ידנית טלפונים סלולריים חל על נהגי כל כלי הרכב המנועיים הקשורים למסחר בין מדינות, ועל נהגי תובלה של חומרים מסוכנים. אינטראקציה של הנהג עם הטלפון הסלולרי מוגבלת לנגיעה בכפתור אחד בלבד – יהיה זה בטלפון עצמו, באוזנייה, בהגה או בלוח המכשירים –  בין אם מדובר בקבלת שיחה או בסיומה, ובין אם בשיחה יזומה.

ראוי לציין שבמדינות מסוימות (יפן, ניו דלהי ופורטוגל)  האיסורים בנוגע להפעלת טלפונים סלולריים חלים על כל הנהגים, לרבות נהגי רכב מסחרי. כמו כן, במדינות אוסטרליות רבות, החוקים החלים על נהגים פרטיים זהים לחוקים הפדרליים של ארצות-הברית האוסרים הפעלה ידנית של טלפונים סלולריים.

 

בחלק מהמדינות נקבעו קנסות גבוהים יותר לנהגי תחבורה ציבורית ותובלה המפרים את החוקים הקשורים לשימוש בטלפון סלולרי:

  • בריטניה: הקנס המוטל על נהגי אוטובוס ותובלה שנתפסו כשהם מפעילים ידנית טלפונים סלולריים יכול להגיע  ל-2,500 פאונד, בהשוואה לקנס מרבי של 1,000 פאונד לנהגי רכב פרטי. הנהגים בשתי קבוצות אלו עלולים להיפסל לנהיגה בשל עבירה זו (נכון לינואר 2014).
  • אוסטרליה (ניו סאות' וילס): סטייה מתקנות השימוש בטלפונים סלולריים בזמן נהיגת אוטובוס או רכב תובלה נחשבת להפרה בוטה של כללי הבטיחות וככזאת יכולה לגרום להשעיית הנהג ואף לביטול רישיונו לנהוג ברכב מסוג זה.

 

חזור לרשימת הפרקים

 

עבור לפרק הבא

רשימת מקורות

תאריך עדכון: 31.7.14