mast1.jpg

ארכיון חדשות

20/09/15

 

אוגוסט 2012, עתרו הנהגת ההורים הארצית, הפורום לסלולאריות שפויה, וגורמים נוספים לבית הדין הגבוה לצדק כנגד שר החינוך, סגן שר הבריאות והשר להגנת הסביבה. דרישת העותרים הייתה להורות למשרד החינוך שלא להקים ולא להפעיל רשתות אינטרנט אלחוטיות בבתי ספר. טענתם המרכזית הייתה, כי מדיניות משרד החינוך בנושא זה היא בלתי סבירה ודינה להתבטל, לטענתם חשיפת תלמידים לקרינה בלתי מייננת צפויה לגרום לנזקים קשים לבריאותם וכי מדיניות משרד החינוך כפי שבאה לידי ביטוי בחוזר המנכ"ל מ-2013, אינה משקפת את מדיניותו  "האמיתית" ואינה עולה בקנה אחד עם מצב הדברים הנוהג בפועל.

 Read More >

פרופ' סיגל סדצקי
03/08/15

 

ב- 18 ביוני 2015 ערך מרכז תנודע סדנא ייחודית בנושא קבלת החלטות בתחום הקרינה הבלתי מייננת. לסדנא שהתקיימה במכון הטכנולוגי חולון HIT הוזמנו בעלי עניין בתחום אשר דנו לראשונה בסוגיות מהותיות הנוגעות להשפעת טכנולוגיות תקשורת על תחומים שונים בחיי הפרט והחברה:

 Read More >

23/03/15

 

ב- 29.12.14 פרסם מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, דו"ח על הביקורת שנעשתה בשלטון המקומי לשנת 2014. הדו"ח עוסק בין השאר, בטיפול הרשויות המקומיות וגופים פרטיים שבבעלותם מוסדות חינוך (בעלים פרטיים) בקרינה בלתי מייננת במוסדות החינוך.

 Read More >

אירוע השקת אתר תנודע
24/11/14

 

ב- 16 בספטמבר 2014, התקיים אירוע השקה של אתר האינטרנט של מרכז הידע הלאומי לקרינה בלתי מייננת, תנודע, המשמש כ"חלון הראווה" וכאמצעי התקשורת העיקרי של המרכז עם קהלי היעד.

 Read More >

קרינה בלתי מייננת
15/09/14

 

סיכומים שנתיים של מגוון מדינות, וביניהן ישראל, הסוקרים את מגוון הפעילויות בתחום הקרינה הבלתי מייננת והבריאות, מתפרסמים באתר ארגון הבריאות העולמי (WHO) .

 

להלן סיכום הפעילות של ישראל בתחום הקרינה הבלתי מייננת והבריאות לשנים 2013-2014 כפי שפורסם באתר ארגון הבריאות העולמי.

 Read More >

עמודים