mast1.jpg

ארכיון חדשות

18/06/17

מטרת המדריך לספק ידע בסיסי על האפשרויות להפחתת החשיפה לקרינה שמקורה...Read More >

01/03/17

בשנים האחרונות מהוות בדיקות MRI כלי אבחנתי חשוב בתחום רפואת העובר. העדפת בדיקת MRI על פני בדיקת CT באוכלוסייה הצעירה חלה בין היתר עקב ההכרה בנזקי הקרינה המייננת. יחד עם זאת, ההנחה כי טכנולוגיית ה-MRI אינה כרוכה בחשיפה לקרינה מוטעית והידע אודות תולדות ארוכות טווח של קרינה זו, דל.Read More >

13/01/16

מנהל המזון והתרופות האמריקאי (ה- FDA) פרסם לאחרונה המלצה להתקנת...Read More >

עמודים