mast1.jpg

ארכיון חדשות

פרופ' סיגל סדצקי
03/08/15

 

ב- 18 ביוני 2015 ערך מרכז תנודע סדנא ייחודית בנושא קבלת החלטות בתחום הקרינה הבלתי מייננת. לסדנא שהתקיימה במכון הטכנולוגי חולון HIT הוזמנו בעלי עניין בתחום אשר דנו לראשונה בסוגיות מהותיות הנוגעות להשפעת טכנולוגיות תקשורת על תחומים שונים בחיי הפרט והחברה:

 Read More >

23/03/15

 

ב- 29.12.14 פרסם מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, דו"ח על הביקורת שנעשתה בשלטון המקומי לשנת 2014. הדו"ח עוסק בין השאר, בטיפול הרשויות המקומיות וגופים פרטיים שבבעלותם מוסדות חינוך (בעלים פרטיים) בקרינה בלתי מייננת במוסדות החינוך.

 Read More >

אירוע השקת אתר תנודע
24/11/14

 

ב- 16 בספטמבר 2014, התקיים אירוע השקה של אתר האינטרנט של מרכז הידע הלאומי לקרינה בלתי מייננת, תנודע, המשמש כ"חלון הראווה" וכאמצעי התקשורת העיקרי של המרכז עם קהלי היעד.

 Read More >

קרינה בלתי מייננת
15/09/14

 

סיכומים שנתיים של מגוון מדינות, וביניהן ישראל, הסוקרים את מגוון הפעילויות בתחום הקרינה הבלתי מייננת והבריאות, מתפרסמים באתר ארגון הבריאות העולמי (WHO) .

 

להלן סיכום הפעילות של ישראל בתחום הקרינה הבלתי מייננת והבריאות לשנים 2013-2014 כפי שפורסם באתר ארגון הבריאות העולמי.

 Read More >

מחקר SCAMP
22/08/14

 

משרד הבריאות של בריטניה הזמין מחקר כדי לבחון אם לטלפונים סלולריים יש השפעה על התפתחות המוח של מתבגרים - The Study of Cognition, Adolescents and Mobile Phones) SCAMP), בו ישתתפו כ-2,500 תלמידים בני 11-12 שנים. הנתונים מורים כי בגיל זה לרוב הילדים בבריטניה יש טלפון סלולרי. המחקר יארך שנתיים שבמהלכם החוקרים יאספו נתונים לגבי אופן השימוש של המתבגרים בטלפונים ומשך הזמן שהם מדברים. בתום השנתיים החוקרים יבחנו את השפעת השימוש בטלפונים הסלולריים על תפקודים מנטליים (כגון זיכרון וקשב) של המתבגרים.

 Read More >

מפגש מומחים ראשון
16/06/14

 

מפגש מומחים ראשון של מרכז הידע תנודע, נערך במכון הטכנולוגי חולון (H.I.T), בנובמבר 2013.  

 

את מרכז תנודע מלווה באופן צמוד וועדת מומחים המורכבת מחוקרים מהארץ ומחו"ל, וכוללת מומחים מתחומי הביולוגיה והמחקר הבסיסי, הרפואה, בריאות הציבור, האפידמיולוגיה, קביעת מדיניות בריאות וההנדסה. הידע בנושא קרינה בלתי מייננת מורכב מאוד ולכן נדרשת סינרגיה בין תחומי ידע רבים.  

 Read More >

עמודים