mast1.jpg

מונחים באות ת

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת

אור המורכב מאורך גל אחדקרא עוד >

אור המורכב ממספר אורכי גלקרא עוד >

מצב בו הסיכון עולה ביחס לרמת החשיפה. קיום קשר מנה - תגובה תומך בסיבתיות, אולם העדר קשר זה לא בהכרח שולל קשר סיבתי.קרא עוד >

מספר הגלים ליחידת זמן, בדרך כלל שנייה. יחידת המדידה היא הרץ Hz. קרא עוד >

 רצועות רציפות או קבוצות של תדרים נבחרים בודדים מתוך הספקטרום האלקטרומגנטי.קרא עוד >

מאפיין פיזי או מנטלי שיכול להיות חלק מסימני ההיכר של מחלה אחת או של מספר מחלות (סימפטום)קרא עוד >

פעולת הסדרה המסייעת ביצירת אחידות ביחס למושאיה בתחום מסוים ומגדירה את הפעולות הנדרשות לשם כך. כאשר מתייחסים לקרינה בלתי-מייננת התקינה מאפשרת מנגנון תיאום בין הגורמים הרלוונטיים באמצעות נהלים, הוראות, ערכים, מידות וכד'. אמצעים אלו מהווים נורמות ייחוס לרמה נאותה של שימוש במכשירים, בטיחות ובריאות הציבור, ושל איכות הסביבה.קרא עוד >

 טכנולוגיית תקשורת המאפשרת שימוש בטלפונים סלולריים. טכנולוגיה זו מבוססת על חלוקה גיאוגרפית של שטח הכיסוי התקשורתי לתאי שטח המשתמשים במספר נתון של תדרים (או אפיקים) ומאפשרים למספר גדול של מנויים לנהל שיחות בו זמנית. המילה סלולר נובעת מהמילה cell באנגלית, שפירושה תא. טלפון סלולרי הוא מכשיר דו כיווני המסוגל לשדר ולקלוט בו זמנית.קרא עוד >