mast1.jpg

מונחים באות ע

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת

הוספת מנת אנרגיה (הנקראת אנרגיית עירור) לאלקטרון, אטום או מולקולה הגורמת למעבר של האלקטרונים באטום או במולקולה ממצב אנרגטי נמוך (מצב יסוד) למצב אנרגטי גבוה יותר (מצב מעורר). העירור יכול להתרחש כתוצאה מבליעת פוטון או כתוצאה מהתנגשויות עם אלקטרונים אנרגטיים. אורך החיים של אלקטרון במצב מעורר הוא בדרך כלל קצר ועם חזרת האלקטרון למצב של אנרגיה נמוכה יותר או למצב היסוד שלו משתחררת אנרגיה.קרא עוד >

עקרון הזהירות הוא כלי לניהול סיכוני בריאות וסביבה, המיושם במקרים בהם יש רמה משמעותית של חוסר ודאות מדעית לגבי כלל ההשפעות הבריאותיות/הסביבתיות של גורם כימי או פיזיקלי, אשר לו הגדרות ופרשנויות שונות. על כן יישומו בשטח אינו אחיד. זהו עקרון מנחה בקביעת מדיניות להגנה על הבריאות והסביבה.קרא עוד >