mast1.jpg

מונחים באות ז

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת

מונח שכיח באקולוגיה לתיאור תוצר לא רצוי של תאורה מלאכותית. "זיהום אור" כולל שלוש תופעות מרכזיות: שמים זוהרים (sky glow), אור מסיג גבול (light trespass) וסינוור (glare).

מונח זה, מתבטא בעיקר בהארה במקום, בזמן או בעוצמה שאינו נדרש בהם או שאינו מצוי בהם כחלק ממשטר התאורה הטבעי.קרא עוד >

הוספת קבוצה כימית מסוימת זרחה - PO3למולקולה. פעולת הזירחון משמשת להעברת אנרגיה ולבקרת תהליכים בתאים של ייצורים חיים (למשל להפעלה או עיכוב של תהליכים ).קרא עוד >

זרם חשמלי, כלומר תנועה של מטענים חשמליים (אלקטרונים או יונים, או שניהם), המשנה את כיוונו באופן מחזורי בעקבות שינוי הקוטביות של מקור הכוח החשמלי (המתח), באופן מחזורי. תדירות הזרם (מספר מחזורים בשנייה) נמדדת ביחידות של הרץ ( HZ).  
טכנולוגית זרם חילופין פותחה על ידי הפיזיקאי הסרבי ניקולה טלסה. שימוש בזרם חילופין נפוץ ביישומים בהם נדרש מתח גבוה. קרא עוד >
שילוב של מספר זרמי חילופין(*) הפועלים במקביל בהפרשים של זמני מופע (פאזות) בהתאם לזמני המופע של מקור הכוח החשמלי (מתח חילופין). מערכות מרובות פאזות שימושיות בתעשייה ובהובלת חשמל על קווי מתח גבוה למרחקים גדולים ביעילות גבוהה. מערכת מרובת פאזות יכולה להיות בת 2,3, ואף יותר פאזות. 
(*) ראה הגדרה – זרם חילופיןקרא עוד >

זרם חשמלי, כלומר תנועה של מטענים חשמליים (אלקטרונים או יונים, או שניהם), הזורם  במגמה (כיוון) קבועה, מהקוטב השלילי של מקור הכוח החשמלי (לדוגמה סוללה) דרך מעגל חשמלי לקוטב החיובי שלה, או להפך (מהקוטב החיובי לקוטב השלילי), כשהקטבים במקור הכוח החשמלי הם קבועים, הקוטב החיובי הוא חיובי כל הזמן, והקוטב השלילי הוא שלילי כל הזמן. לכן, כיוון הזרם החשמלי אינו משתנה. קרא עוד >