mast1.jpg

מונחים באות ס

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת

הערכת המידה בה התופעה הבריאותית הנבחנת אכן נגרמה כתוצאה מגורם הסיכון הנחקר.   קרא עוד >

רמת החשיפה הגבוהה ביותר המותרת/המומלצת  לגורם כלשהו (קרינה, חומר כימי וכו'). מטרת סף הבטיחות היא להגן בפני פגיעה בריאותית. עבור רוב הגורמים סף זה מהווה פשרה ואינו קובע בודאות כי מעל סף זה קיימים נזקים בריאותיים ומתחת לסף זה לא נגרמים נזקים בריאותיים.קרא עוד >

 ערך גבולי לרמת חשיפה שמטרתה להגן על הציבור מפני השפעות בלתי הפיכות מזיקות של גורם כימי או פיזיקלי. קרא עוד >

נגזרת מקלה של סף חשיפה לציבור הרחב. הקלה זו נובעת בשל העובדה כי מדובר בחשיפה מוגדרת ומבוקרת של אדם בוגר לקרינה אלקטרומגנטית אליה נחשף במסגרת עיסוקו. קרא עוד >

נגזרת של סף חשיפה כללי שמטרתו להגן על הסביבה ועל בני אדם בשטח הציבורי מפני ההשפעות מזיקות של גורם כימי או פיזיקלי. במקרים מסוימים מטרת סף זה נועדה לצמצם חשיפה עוד בטרם נגרם נזק בלתי הפיך.קרא עוד >

סקלה רציפה של תדרים (לחילופין סקלה של אורכי גל) המתארת את מגוון סוגי הקרינה האלקטרומגנטית. הסקלה ערוכה החל מהתדר הנמוך ביותר (והבתאמה אורך הגל הארוך ביותר), וכלה בתדר הגבוה ביותר (ובהתאמה אורך הגל הקצר ביותר). את הספקטרום מחלקים לתחומי תדר שונים, בהתאם לשימושים בפועל, לתכונותיהם הפיסיקליות ולהשפעותיהם הבריאותיות האפשריות.קרא עוד >