mast1.jpg

מונחים באות א

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת

חלק מהספקטרום האלקטרומגנטי בתחום אורכי הגל *10-380 ננומטר (nm). התדרים של האור האולטרה סגול אינם נראים בעין האנושית, חשיפה לקרינה זו מצריכה שימוש באמצעי הגנה. בנושא השפעת האור האולטרה סגול על בריאות הציבור בד"כ מתייחסים לתחום אורכי הגל 100-400 ננומטר המחולק ל- 3 תת תחומים: 
315-400nm הוא תחום ה- *UVA  
280-315nm הוא תחום ה- UVB
100-280nm הוא תחום ה- UVC

* ישנו תחום חופף של 380-400nm שמיוחס ל- UVA כחלק מהספקטרום האולטרה סגול בעוד שהתחום הנראה בעין האנושית עדיין כולל תחום זה. 

קרינת UV המגיעה אל פני כדור...קרא עוד >

חלק מהספקטרום האלקטרומגנטי בתחום אורכי הגל 1 מ"מ עד 0.7 מיקרון ובתחום התדרים 300 ג'יגה-הרץ (GHz) עד 430 טרה-הרץ (THz), בהתאמה. קרא עוד >

חלק קטן מהספקטרום האלקטרומגנטי בתחום אורכי הגל 390-700 ננומטר (nm) ובתחום התדרים 430-790 טרה-הרץ (THz), בהתאמה. האור הנראה נקלט בעין האנושית ומאפשר את הראיה. קרא עוד >

המרחק בין שני שיאים עוקבים של הגל . נמדד ביחידות של אורך כגון , מטר (m), ס"מ (cm) , מילימטר (mm), מיקרון (μm) , ננומטר (nm)  ואנגסטרום (Å)קרא עוד >

היחידה הבסיסית של כל יסוד. מורכב מגרעין וענן אלקטרונים הסובבים אותו. לאלקטרונים מטען חשמלי שלילי והגרעין טעון במטען חשמלי חיובי. הגרעין מורכב מנויטרונים (ללא מטען חשמלי) ופרוטונים הטעונים במטען חיובי. האלקטרונים קשורים לגרעין באמצעות הכוח האלקטרומגנטי. אטומים בתוך חומר קשורים זה לזה בקשרים כימיים ליצירת מולקולות.קרא עוד >

תופעה רפואית או מחלה המתפתחת באופן ספונטני או שהגורם לה אינו ידוע.קרא עוד >

תהליך בו מוסיפים למוליך למחצה חומר שמגביר את מוליכותו החשמלית. (מוליך למחצה הוא חומר בעל רמת ביניים של מוליכות חשמלית, בטווח שבין מבודד למוליך).קרא עוד >

רשת תקשורת (למשל WiFi) המשתמשת בגלי רדיו כדי להעביר מידע ונתונים אל מכשירי קצה שונים (בינהם למשל מחשבים ניידים, טבלטים וטלפונים חכמים).קרא עוד >

חלקיק יסוד במבנה האטום הנושא מטען חשמלי שלילי.קרא עוד >

התקן המהווה ממשק בין מעגל חשמלי לבין המרחב ומיועד לשדר ולקלוט גלים אלקטרומגנטיים. עשויה, בדרך כלל, ממתכות ובעלת יכולת להמיר זרם חשמלי לקרינה אלקטרומגנטית, ולהיפך. קרא עוד >

ביטוי ליכולת של מערכת לבצע עבודה. אנרגיה הינה אחת מתכונות היסוד של כל  מערכת. אנרגיה יכולה לעבור שינוי (המרה) בין מספר צורות, לדוגמה אנרגיה מכנית לאנרגיה חשמלית.קרא עוד >

ענף ברפואה העוסק בחקר התפלגות מצבי בריאות ומחלות באוכלוסיה ובאיתור גורמי סיכון וסיבתיות לתחלואה.קרא עוד >

זרוע של ארגון האו"ם (האומות המאוחדות) האחראי על תחום הבריאות. בין תפקידיו העיקריים: הובלת נושא הבריאות העולמית, קביעת סדר היום במחקרים בתחום הבריאות, קביעת נורמות וסטנדרטים (תקנים בינלאומיים) ניסוח מדיניות, מתן תמיכה למדינות העולם ,פיקוח והערכת מגמות בריאות.קרא עוד >