mast1.jpg

מונחים באות ג

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת

אחד הגדלים הפיסיקלים שעל פיהם הקרינה האלקטרומגנטית ניתנת לאיפיון. גובה הגל/המשרעת (אמפליטודה), מצביע על עצמת השדות (החשמליים והמגנטיים ) של הקרינה. קרא עוד >

גורם כלשהו המעלה את הסבירות להתפתחות מחלה או לפציעה.קרא עוד >

קבוצת יסודות כימיים המופיעים כגזים בתנאים סטנדרטיים. ששת הגזים האצילים הנמצאים בטבע הם: הליום (He), ניאון (Ne), ארגון (Ar), קריפטון (Kr), קסנון (Xe) והיסוד הרדיואקטיבי רדון (Rn). הקבוצה של 6 יסודות אלה מופיעה בטבלה המחזורית הכימית על שם מנדלייב בעמודה האחרונה. מבחינה כימית, הגזים האצילים יציבים מאוד וכמעט אינם משתתפים בריאקציות כימיות ומכאן שמם.קרא עוד >

צבר תאים הנוצרים מחלוקה בלתי מבוקרת של תאים הנמצאים במוח (נוירונים, גליאה, אפיתל וכדומה). גידולי מוח ראשוניים נקראים לפי טיפוסי התאים שמהם הם נוצרו. באופן כללי ובניגוד לגידולים אחרים, גידולי מוח אינם נוטים להתפשט לאיברים אחרים.קרא עוד >

צבר תאים הנוצרים מחלוקה בלתי מבוקרת של תאים בגוף. תאי הגידול הסרטני בעלי יכולת חדירה והתפשטות ועלולים לפלוש לרקמות סמוכות או לשלוח גרורות לאברים מרוחקים.קרא עוד >

 תופעה של התפשטות (או התקדמות) של הפרעה בתווך חומרי, או בריק, במרחב ובזמן. המאפיינים של גל: תדירות, אורך גל, מהירות התקדמות וגובה הגל. קרא עוד >

סוג של גידולי מוח שמקורו בתאי הגליאה. תאים אלה הם השכיחים ביותר במוח ומתפקדים כתאי תמיכה לנוירונים.קרא עוד >

גוף כדורי או סגלגל עטוף קרום, הנמצא בתאים. הגרעין מכיל את החומר התורשתי (דנ"א) של התא.קרא עוד >