mast1.jpg

מונחים באות ד

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת

אומדן של הרמה הנספגת של השדה האלקטרומגנטי בגוף האדם או החי (או מרכיב חי כלשהו כגון איבר, רקמה, תא ועוד), המתבטאת באפקטים מדידים ברורים.  האומדן יכול להיקבע על ידי מדידה או חישוב של עוצמת השדה החשמלי הפנימי, צפיפות הזרם המושרה, רמת צפיפות ההספק הנקלטת בגוף . דהיינו יצירת זרמים מושרים, חימום רקמות וכו'.קרא עוד >

רכיב אלקטרוני המאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. דיודה נוצרת בצומת בין 2 סוגי חומרים (מוליכים למחצה). חשיבות השימוש בדיודה במעגלים אלקטרוניים הוא בשילובה עם מקור  מתח חילופין. קרא עוד >

דיודה אשר בעת מעבר זרם חשמלי דרכה פולטת אור. דיודות מסוג זה הן הרכיב העיקרי בנורות לד, והן נמצאות גם בטלפונים סלולריים, בצגי טלוויזיה וצגי מחשב מסוימים, ובמכשירים אחרים.קרא עוד >

שיטת דימות ליצירת תמונה מפורטת של רקמות הגוף באמצעות שדה מגנטי וגלי רדיו.
 קרא עוד >

חומצה דאוקסיריבונוקלאית, מאקרו-מולקולה האחראית על המבנה והתפקוד של התאים ומהווה את החומר התורשתי. מולקולה גדולה זו מצויה בתאי הגוף של היצורים החיים, בנויה מאבני בניין הנקראים חומצות גרעין וצורתה סליל כפול.קרא עוד >

ענף ברפואה העוסק במחלות עור.קרא עוד >