mast1.jpg

מונחים באות ק

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת

אוסף התדרים (או אורכי הגל) של קרינה אלקטרומגנטית שאטום של יסוד מסוים יכול לבלוע או לפלוט. על פי התיאוריה האטומית של נילס בוהר (Niels Bohr), אטום של יסוד חומר יכול לבלוע או לפלוט אנרגיה אלקטרומגנטית בתדירויות המתאימות (או אורכי הגל המתאימים) להפרשי רמות האנרגיה של האטום. אוסף התדרים (או אורכי הגל) שאטום יסוד מסוים יכול לקלוט קרוי ספקטרום הבליעה של האטום, ואילו אוסף התדרים (או אורכי הגל) שאטום יסוד מסוים יכול לפלוט קרוי ספקטרום הפליטה של האטום. קרא עוד >

מעבר אנרגיה ע"י התפשטות גלים במרחב או בתוך חומר כלשהו.קרא עוד >

אנרגיית פעולה חשמלית מגנטית המתפשטת בצורה של גלים בחלל הריק או בחומר.קרא עוד >

קבוצת  התדרים הנמוכים בספקטרום האלקטרומגנטי שהגבול העליון שלה הוא האור האולטרא-סגול (לא כולל). לקרינה זו אין יכולת לגרום לשינוי במבנה האטומים או המולקולות באמצעות יינון.קרא עוד >

מהווה חלק מהספקטרום האלקטרומגנטי. תחום ELF מוגדר לתדרים 30 - 300 הרץ (אורכי גל ארוכים במיוחד 10,000 - 1,000 ק"מ, בהתאמה). תדרי רשת החשמל הם בדרך כלל 50 או 60 הרץ.

דוגמאות לקרינה בלתי מייננת בתדר נמוך ביותר: קווי מתח רשת החשמל, טרנספורמטורים, מטענים חשמליים, וכד'.קרא עוד >

קבוצת התדרים הגבוהים בספקטרום האלקטרומגנטי, שקו הגבול התחתון שלה עובר בתוך תחום האור האולטרא סגול. לקרינה האלקטרומגנטית בתחום תדרים זה יש יכולת לשינוי במבנה האטומים או המולקלות, באמצעות יינון.קרא עוד >

ראה הגדרת "אור אולטרא סגול"קרא עוד >

חלק מן הספקטרום האלקטרומגנטי שאורכי הגל שלו ארוכים מאלו של תחום תת-אדום. תחום התדרים של RF על פי ITU (איגוד הבינלאומי לטלקומוניקציה) הינו רחב, בין 3 קילוהרץ ו-  300 ג'יגה הרץ.קרא עוד >

גלי מיקרו (מיקרוגלים) הם גלי רדיו עם אורך גל הנע בין 1 מילימטר עד 1 מטר. התדירויות, בהתאמה, בין 300 ג'יגה־הרץ ו- 300 מגה־הרץ. קרינת גלי מיקרו היא בלתי מייננת ולה שימושים רבים בטכנולוגיה. השימושים היותר נפוצים הם רשת הטלפון הסלולרי ומכשיר הטלפון הסלולרי, המכ"ם ותנור המיקרוגל.קרא עוד >