mast1.jpg

מונחים באות צ

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת

כמות חלקיקי חומר או אנרגיה (פוטונים) העוברת דרך יחידת שטח. צפיפות זרם חשמלי מתייחסת לכמות המטען החשמלי העובר דרך יחידת שטח ביחידת זמן. צפיפות הזרם נמדדת באמפר למטר רבוע (מ"ר).קרא עוד >

כמות העבודה של מערכת פיזיקלית ליחידת נפח ליחידת זמן (צפיפות הספק נפחית, נמדדת ביחידות סטנדרטיות של ואט למטר מעוקב), או שטח ליחידת זמן (שטף הספק, נמדד ביחידות סטנדרטיות של ואט למטר רבוע).קרא עוד >