mast1.jpg

מילון מונחים

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת

 ערך גבולי לרמת חשיפה שמטרתה להגן על הציבור מפני השפעות בלתי הפיכות מזיקות של גורם כימי או פיזיקלי. קרא עוד >

נגזרת מקלה של סף חשיפה לציבור הרחב. הקלה זו נובעת בשל העובדה כי מדובר בחשיפה מוגדרת ומבוקרת של אדם בוגר לקרינה אלקטרומגנטית אליה נחשף במסגרת עיסוקו. קרא עוד >

נגזרת של סף חשיפה כללי שמטרתו להגן על הסביבה ועל בני אדם בשטח הציבורי מפני ההשפעות מזיקות של גורם כימי או פיזיקלי. במקרים מסוימים מטרת סף זה נועדה לצמצם חשיפה עוד בטרם נגרם נזק בלתי הפיך.קרא עוד >

סקלה רציפה של תדרים (לחילופין סקלה של אורכי גל) המתארת את מגוון סוגי הקרינה האלקטרומגנטית. הסקלה ערוכה החל מהתדר הנמוך ביותר (והבתאמה אורך הגל הארוך ביותר), וכלה בתדר הגבוה ביותר (ובהתאמה אורך הגל הקצר ביותר). את הספקטרום מחלקים לתחומי תדר שונים, בהתאם לשימושים בפועל, לתכונותיהם הפיסיקליות ולהשפעותיהם הבריאותיות האפשריות.קרא עוד >

הוספת מנת אנרגיה (הנקראת אנרגיית עירור) לאלקטרון, אטום או מולקולה הגורמת למעבר של האלקטרונים באטום או במולקולה ממצב אנרגטי נמוך (מצב יסוד) למצב אנרגטי גבוה יותר (מצב מעורר). העירור יכול להתרחש כתוצאה מבליעת פוטון או כתוצאה מהתנגשויות עם אלקטרונים אנרגטיים. אורך החיים של אלקטרון במצב מעורר הוא בדרך כלל קצר ועם חזרת האלקטרון למצב של אנרגיה נמוכה יותר או למצב היסוד שלו משתחררת אנרגיה.קרא עוד >

עקרון הזהירות הוא כלי לניהול סיכוני בריאות וסביבה, המיושם במקרים בהם יש רמה משמעותית של חוסר ודאות מדעית לגבי כלל ההשפעות הבריאותיות/הסביבתיות של גורם כימי או פיזיקלי, אשר לו הגדרות ופרשנויות שונות. על כן יישומו בשטח אינו אחיד. זהו עקרון מנחה בקביעת מדיניות להגנה על הבריאות והסביבה.קרא עוד >

תהליך בו חומר פולט אור לאחר שבלע פוטונים של קרינה אלקטרומגנטית.  קרא עוד >

 חלקיק יסודי המייצג מנה של אנרגיה. לפוטון תכונות של גל ושל חלקיק. קרא עוד >

שייך לתפקוד של אברי הגוף החי.קרא עוד >

כמות חלקיקי חומר או אנרגיה (פוטונים) העוברת דרך יחידת שטח. צפיפות זרם חשמלי מתייחסת לכמות המטען החשמלי העובר דרך יחידת שטח ביחידת זמן. צפיפות הזרם נמדדת באמפר למטר רבוע (מ"ר).קרא עוד >

כמות העבודה של מערכת פיזיקלית ליחידת נפח ליחידת זמן (צפיפות הספק נפחית, נמדדת ביחידות סטנדרטיות של ואט למטר מעוקב), או שטח ליחידת זמן (שטף הספק, נמדד ביחידות סטנדרטיות של ואט למטר רבוע).קרא עוד >

אוסף התדרים (או אורכי הגל) של קרינה אלקטרומגנטית שאטום של יסוד מסוים יכול לבלוע או לפלוט. על פי התיאוריה האטומית של נילס בוהר (Niels Bohr), אטום של יסוד חומר יכול לבלוע או לפלוט אנרגיה אלקטרומגנטית בתדירויות המתאימות (או אורכי הגל המתאימים) להפרשי רמות האנרגיה של האטום. אוסף התדרים (או אורכי הגל) שאטום יסוד מסוים יכול לקלוט קרוי ספקטרום הבליעה של האטום, ואילו אוסף התדרים (או אורכי הגל) שאטום יסוד מסוים יכול לפלוט קרוי ספקטרום הפליטה של האטום. קרא עוד >

מעבר אנרגיה ע"י התפשטות גלים במרחב או בתוך חומר כלשהו.קרא עוד >

אנרגיית פעולה חשמלית מגנטית המתפשטת בצורה של גלים בחלל הריק או בחומר.קרא עוד >

קבוצת  התדרים הנמוכים בספקטרום האלקטרומגנטי שהגבול העליון שלה הוא האור האולטרא-סגול (לא כולל). לקרינה זו אין יכולת לגרום לשינוי במבנה האטומים או המולקולות באמצעות יינון.קרא עוד >

מהווה חלק מהספקטרום האלקטרומגנטי. תחום ELF מוגדר לתדרים 30 - 300 הרץ (אורכי גל ארוכים במיוחד 10,000 - 1,000 ק"מ, בהתאמה). תדרי רשת החשמל הם בדרך כלל 50 או 60 הרץ.

דוגמאות לקרינה בלתי מייננת בתדר נמוך ביותר: קווי מתח רשת החשמל, טרנספורמטורים, מטענים חשמליים, וכד'.קרא עוד >

קבוצת התדרים הגבוהים בספקטרום האלקטרומגנטי, שקו הגבול התחתון שלה עובר בתוך תחום האור האולטרא סגול. לקרינה האלקטרומגנטית בתחום תדרים זה יש יכולת לשינוי במבנה האטומים או המולקלות, באמצעות יינון.קרא עוד >

ראה הגדרת "אור אולטרא סגול"קרא עוד >

חלק מן הספקטרום האלקטרומגנטי שאורכי הגל שלו ארוכים מאלו של תחום תת-אדום. תחום התדרים של RF על פי ITU (איגוד הבינלאומי לטלקומוניקציה) הינו רחב, בין 3 קילוהרץ ו-  300 ג'יגה הרץ.קרא עוד >

גלי מיקרו (מיקרוגלים) הם גלי רדיו עם אורך גל הנע בין 1 מילימטר עד 1 מטר. התדירויות, בהתאמה, בין 300 ג'יגה־הרץ ו- 300 מגה־הרץ. קרינת גלי מיקרו היא בלתי מייננת ולה שימושים רבים בטכנולוגיה. השימושים היותר נפוצים הם רשת הטלפון הסלולרי ומכשיר הטלפון הסלולרי, המכ"ם ותנור המיקרוגל.קרא עוד >

תופעה שבה אנשים מדווחים על סימפטומים מגוונים הנגרמים לטענתם, מחשיפה למקורות שונים של קרינה אלקטרומגנטית מעשה ידי אדם. על פי הידע המדעי כיום, לא הוכח קשר סיבתי בין החשיפה לקרינה אלקטרומגנטית, לסימפטומים המדווחים. קרא עוד >

אטום או מולקולה, מכיל אלקטרון בלתי מזווג. רדיקלים חופשיים פעילים ולא יציבים.קרא עוד >

קבוצת תאים בגוף החי או בצומח בעלי מוצא משותף ומבנה זהה הממלאים בגוף תפקיד מסויים.קרא עוד >

סוכנות פדרלית של ממשלת ארצות הברית העוסקת ברגולציה של תקשורת בארה"ב.קרא עוד >

צירוף של שדה חשמלי ושדה מגנטי המתפשטים במרחב כגלים שיש להם מאפיינים פיסיקליים.קרא עוד >

תופעה המתרחשת במרחב בו נמצא מטען חשמלי ומתקיים הפרש מתח חשמלי. למעשה כל גוף טעון, יוצר סביבו שדה חשמלי שמשפיע (מפעיל כוח) על כל מטען אחר הנמצא בתחומו. לדוגמה: אם גוף נטען במטען חשמלי סטטי, הוא מושך אליו,  שיער, אבק,  חלקיקים מרחפים וכד'. השדה החשמלי נמדד ביחידות של וולט/מטר [V/m].קרא עוד >

נוצר כאשר זורם זרם חשמלי. ככל שהזרם החשמלי חזק יותר, כך השדה המגנטי שנוצר סביב הזרם הוא חזק יותר. השדה המגנטי נמדד ביחידות אמפר/מטר [A/m], או ביחידות של מיליגאוס [mG], או מיקרו טסלה [µT].קרא עוד >

מדד לקרינה הנספגת בגוף האנושי. ה- SAR נמדד ביחידה של ואט לקילוגרם. קרא עוד >

מספר האנשים המצויים במעקב, מוכפל במספר השנים שכל אחד מהפרטים תרם למעקב.

זו הדרך לקחת בחשבון את העובדה שפרטים שונים תורמים למעקב פרקי זמן שונים.קרא עוד >

אור המורכב מאורך גל אחדקרא עוד >

אור המורכב ממספר אורכי גלקרא עוד >

מצב בו הסיכון עולה ביחס לרמת החשיפה. קיום קשר מנה - תגובה תומך בסיבתיות, אולם העדר קשר זה לא בהכרח שולל קשר סיבתי.קרא עוד >

מספר הגלים ליחידת זמן, בדרך כלל שנייה. יחידת המדידה היא הרץ Hz. קרא עוד >

 רצועות רציפות או קבוצות של תדרים נבחרים בודדים מתוך הספקטרום האלקטרומגנטי.קרא עוד >

מאפיין פיזי או מנטלי שיכול להיות חלק מסימני ההיכר של מחלה אחת או של מספר מחלות (סימפטום)קרא עוד >

פעולת הסדרה המסייעת ביצירת אחידות ביחס למושאיה בתחום מסוים ומגדירה את הפעולות הנדרשות לשם כך. כאשר מתייחסים לקרינה בלתי-מייננת התקינה מאפשרת מנגנון תיאום בין הגורמים הרלוונטיים באמצעות נהלים, הוראות, ערכים, מידות וכד'. אמצעים אלו מהווים נורמות ייחוס לרמה נאותה של שימוש במכשירים, בטיחות ובריאות הציבור, ושל איכות הסביבה.קרא עוד >

עמודים