mast1.jpg

מילון מונחים

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת

הזרוע המדעית של ארגון הבריאות העולמי העוסקת בחקר הסרטן. מטרת הסוכנות, שחברות בה כיום 22 מדינות, היא לקדם את המחקר להבנת הגורמים למחלת הסרטן, ואת הדרכים למניעת המחלה ולצמצום התחלואה בה. בשנת 2011 סיווגה הסוכנות את קרינת גלי הרדיו כ"מסרטן אפשרי" בבני אדם.קרא עוד >

כמות העבודה שמבוצעת ביחידת זמן. מבטא את קצב תעבורת האנרגיה מצורה אחת לצורה אחרת. נמדדת ביחידות של ואט (W).קרא עוד >

ביטוי כמותי לסבירות להתרחשות מאורע כלשהו. מאורע בלתי אפשרי הוא בעל הסתברות 0 ומאורע ודאי לחלוטין, הוא בעל הסתברות 1.קרא עוד >

יחידת מידה של תדר, הנקראת כך ע"ש הפיסיקאי Heinrich Ruddolf Hertz. מבטאת את מספר המחזורים של גלים אלקטרומגנטיים ליחידת זמן נתונה, בדרך כלל שניה. סימון יחידת המדידה הוא הרץ (Hz). קרא עוד >

שינוי פיזיולוגי, ביוכימי או התנהגותי המתרחש ביצור החי, ברקמה או בתא.קרא עוד >

השפעות של קרינה בלתי מייננת על הגוף ומרכיביו, שאינן קשורות ישירות לעליה בטמפרטורה של הרקמה (כלומר לאפקט החימום).קרא עוד >

השפעה של קרינה בלתי מייננת על הגוף ומרכיביו הנגרמת כתוצאה מעליה מקומית של חום רקמת הגוף החי.קרא עוד >

מונח שכיח באקולוגיה לתיאור תוצר לא רצוי של תאורה מלאכותית. "זיהום אור" כולל שלוש תופעות מרכזיות: שמים זוהרים (sky glow), אור מסיג גבול (light trespass) וסינוור (glare).

מונח זה, מתבטא בעיקר בהארה במקום, בזמן או בעוצמה שאינו נדרש בהם או שאינו מצוי בהם כחלק ממשטר התאורה הטבעי.קרא עוד >

הוספת קבוצה כימית מסוימת זרחה - PO3למולקולה. פעולת הזירחון משמשת להעברת אנרגיה ולבקרת תהליכים בתאים של ייצורים חיים (למשל להפעלה או עיכוב של תהליכים ).קרא עוד >

זרם חשמלי, כלומר תנועה של מטענים חשמליים (אלקטרונים או יונים, או שניהם), המשנה את כיוונו באופן מחזורי בעקבות שינוי הקוטביות של מקור הכוח החשמלי (המתח), באופן מחזורי. תדירות הזרם (מספר מחזורים בשנייה) נמדדת ביחידות של הרץ ( HZ).  
טכנולוגית זרם חילופין פותחה על ידי הפיזיקאי הסרבי ניקולה טלסה. שימוש בזרם חילופין נפוץ ביישומים בהם נדרש מתח גבוה. קרא עוד >
שילוב של מספר זרמי חילופין(*) הפועלים במקביל בהפרשים של זמני מופע (פאזות) בהתאם לזמני המופע של מקור הכוח החשמלי (מתח חילופין). מערכות מרובות פאזות שימושיות בתעשייה ובהובלת חשמל על קווי מתח גבוה למרחקים גדולים ביעילות גבוהה. מערכת מרובת פאזות יכולה להיות בת 2,3, ואף יותר פאזות. 
(*) ראה הגדרה – זרם חילופיןקרא עוד >

זרם חשמלי, כלומר תנועה של מטענים חשמליים (אלקטרונים או יונים, או שניהם), הזורם  במגמה (כיוון) קבועה, מהקוטב השלילי של מקור הכוח החשמלי (לדוגמה סוללה) דרך מעגל חשמלי לקוטב החיובי שלה, או להפך (מהקוטב החיובי לקוטב השלילי), כשהקטבים במקור הכוח החשמלי הם קבועים, הקוטב החיובי הוא חיובי כל הזמן, והקוטב השלילי הוא שלילי כל הזמן. לכן, כיוון הזרם החשמלי אינו משתנה. קרא עוד >

מולקולה ביולוגית גדולה המורכבת מרצף של יחידות קטנות של חומצות אמינו. חלבונים מהווים מרכיב משמעותי בגוף החי ולהם תפקיד חשוב הן במבנה התא והרקמות והן בתפקוד התאים ומערכות הגוף השונות כגון: נוגדנים במערכת החיסון, הורמונים (לדוגמה אינסולין) ואנזימים (זרזים) בתהליכים כימיים בגוף.  קרא עוד >

מרכיב של חומר. יכול להיות יסודי וחסר מבנה, או מורכב מקבוצת חלקיקים יסודיים חסרי מבנה. לדוגמא, האלקטרון הוא חלקיק יסוד שאין לו מבנה.  קרא עוד >

חשיפה לקרינה אלקטרומגנטית למעט חשיפה תעסוקתית וחשיפה כתוצאה מהליכים רפואיים. קרא עוד >

חשיפה מוגדרת ומבוקרת של אדם בוגר לקרינה אלקטרומגנטית במסגרת עיסוקו. אדם זה נדרש להכשרה בנושא הסיכונים האפשריים במסגרת עבודתו ולקבלת כלים לנקיטת אמצעי זהירות.קרא עוד >

טלפון סלולרי הוא טלפון אלחוטי נייד המכיל משדר ומקלט הפולטים וקולטים קרינה אלקטרומגנטית בתדרים שהם בתחום הרדיו RF של הספקטרום האלקטרומגנטי.קרא עוד >

יינון מתייחס ליכולת פעולה של אנרגיה, דוגמת אנרגיית הקרינה האלקטרומגנטית, להסיר מן האטומים או המולקולות אלקטרונים שהם נושאי מטען חשמלי שלילי. כל חומר יסוד פיסיקלי (אטום) מתאפיין ברמת אנרגיית סף של יינון המיוחדת לו.קרא עוד >

מבנה הנושא את החומר הגנטי המורכב ממולקולת דנ"א ומחלבונים המקפלים אותה למבנה תלת ממדי.קרא עוד >

לוקמיה היא סוג של גידול ממאיר של תאי הדם. קיימים סוגים שונים של לוקמיה. קרא עוד >

שינוי בחומר התורשתי של יצור חי. מוטציות עלולות לגרום להווצרות סרטן, בתהליך רב שלבי.קרא עוד >

חומר בעל רמת ביניים של מוליכות חשמלית, בטווח שבין מבודד למוליך.קרא עוד >

מונים חכמים הם התקנים קטנים יחסית המשדרים אלחוטית נתונים דיגיטליים של צרכנים על שיעורי השימוש בחשמל, מים וגז בצורה רציפה.קרא עוד >

מחקר בו בוחנים את שיעור התפתחות מחלה ומשווים אותה בין קבוצות אנשים (עוקבה) החשופים לגורם סיכון (לדוגמה קבוצת מעשנים) לבין קבוצת אנשים שאינם חשופים (לדוגמה לא מעשנים). 

 קרא עוד >

הורמון הנחשב כגורם מכריע במנגנון של שליטת השעון הצירקדי על המקצביים היומיים ועל מגוון רחב של תפקודים ביולוגייםקרא עוד >

גידול ברקמת הקרום המצפה את המוח וחוט השדרה. זהו הסוג העיקרי והשכיח של גידולים במערכת העצבים. רובם המכריע של גידולים אלה הם שפירים.קרא עוד >

מסה אטומית היא מסה של חלקיק האטום, או של תת-חלקיק אטום, או של מולקולה. זוהי יחידה יסודית לקביעת מסה של חומר יסוד בטבלה המחזורית.קרא עוד >

מכשיר, מיתקן או מערכת טכנולוגית, שבמהלך הפעלתם נוצרת או עלולה להיווצר קרינה בלתי מייננת. דוגמאות למקורות קרינה: טלפון אלחוטי,טלפון סלולרי, אנטנה סלולרית, מוקד שידור, קו חשמל, תחנת השנאה ועוד.קרא עוד >

מדד סטטיסטי שמתאר את טיב הקשר בין שני משתנים, כלומר באיזו מידה שינוי בערכי משתנה אחד יגרום לשינוי במשתנה השני.קרא עוד >

גידול שפיר אשר מופיע בתעלת השמע וצומח באיטיות על עצב השמיעה. הסימנים האופייניים של הגידול הזה הם הפרעות בשמיעה ובשיווי המשקל אשר יכולים להתבטא באבדן שמיעה הדרגתי, טינטינוס,ורטיגו ונפילות.קרא עוד >

ניתוח נתונים כמותי המבוסס על שילוב תוצאות המתקבלות ממחקרים שונים הדנים באותה שאלת מחקר ושבוצעו בשיטות מחקר הניתנות להשוואה.קרא עוד >

הערכת המידה בה התופעה הבריאותית הנבחנת אכן נגרמה כתוצאה מגורם הסיכון הנחקר.   קרא עוד >

רמת החשיפה הגבוהה ביותר המותרת/המומלצת  לגורם כלשהו (קרינה, חומר כימי וכו'). מטרת סף הבטיחות היא להגן בפני פגיעה בריאותית. עבור רוב הגורמים סף זה מהווה פשרה ואינו קובע בודאות כי מעל סף זה קיימים נזקים בריאותיים ומתחת לסף זה לא נגרמים נזקים בריאותיים.קרא עוד >

עמודים